Yrityskauppaopas - avain onnistuneeseen yrityskauppaprosessiin

Yrityksen myymisen, omistuksesta irtautumisen tai yritysoston tullessa ajankohtaiseksi, monella omistajayrittäjällä ja yritystä ostavalla taholla pyörii mielessä samankaltaisia prosessiin liittyviä kysymyksiä. Useasti pohditaan, mitä vaiheita yrityskauppaan ylipäätään kuuluu ja miten tilanteessa tulisi edetä prosessin sujuvuuden takaamiseksi sekä optimaalisimman kauppahinnan saavuttamiseksi.

BDO:n yrityskauppaopas on asiantuntijakirjoituksista koostuva verkko-opas, jonka tavoitteena on tarjota tietoa yrityskaupan vaiheista ja seikoista, joita tulisi ottaa huomioon kauppoja tehtäessä tai suunniteltaessa. Oppaassa käsitellään yrityskauppaprosessia seuraavien aiheiden avulla:

 

Katso myös Onnistunut yrityskauppaprosessi -webinaarit

Katso tallenteet täältä

Yrityskauppaprosessin vaiheet

Mitä vaiheita yrityskauppaprosessiin kuuluu ja miten tulisi edetä prosessin sujuvuuden takaamiseksi.

Lue lisää

.

Yrityskaupan suunnittelu ja prosessiin valmistautuminen

Mitä huomioida ennen yrityskauppoja ja miten valmistautua kauppaprosessiin.

Lue lisää

.

Yrityksen ostaminen

Mitä seikkoja huomioida yritystä ostettaessa ja miten varmistaa myytävän kohteen tietojen paikkansa pitävyys?

Lue lisää

.

Yrityksen arvonmääritys ja kauppahinta

Kaupan kohteena olevan yrityksen kauppahinnan muodostuminen ja siihen vaikuttavat tekijät.

Lue lisää

.

Sukupolvenvaihdosten suunnittelu ja toteutus

Mitä sukupolvenvaihdoksella tarkoitetaan, kenelle yrityksen omistuksen voi siirtää ja mitä eri toteuttamisvaihtoehtoja vaihdokselle on?

Lue lisää

Kuinka voimme olla avuksi?

Ota meihin yhteyttä