BDO får sex nya partner

BDO får sex nya partner

  • JK Manu Auhto har specialiserat sig på särskilda granskningar, insolvenssituationer och juridiska frågor kring konkurs och företagssanering.
  • Jouni Honka-Aho har lång och omfattande erfarenhet av frågor relaterade till internprissättning, från planering av leveranskedjor till krävande multinationella beskattningssituationer. Dessutom har Jouni specialiserat sig på konkurrensneutralitetsfrågor gällande kommunalt ägda bolag.
  • JM, KLT Risto Kivirantas kärnkompetens innefattar bolagsrätt och beskattning av företag och ägarföretagare. Han har planerat och genomfört flera företagsomstruktureringar och ägararrangemang. Dessutom har han omfattande erfarenhet av skattefrågor gällande transaktioner.
  • Urpo Pirilä har lång erfarenhet av inhemska och internationella företagsomstruktureringsprojekt. Han har specialiserat sig särskilt på due diligence-undersökningar, företagens ekonomiska analyser och sanering av affärsverksamheter. Dessutom har han i över 25 år innehaft en ledande ställning vid internationella högteknologiska företag.
  • CGR Kaj Riska har lång erfarenhet av revision av inhemska medelstora företag och familjeföretag samt internationella och börsnoterade bolag. Han var direktör för revisionsaffärsverksamheten på RSM Finland i 3,5 år. Kaj har också specialiserat sig på internationell bokföring (IFRS & US GAAP), finansrätt och bolagsrätt.
  • Seppo Suontausta har lång erfarenhet av revision av företag av olika storlekar och inom olika branscher, särskilda granskningar, företagsomstruktureringar och andra revisions- och konsultationsuppgifter. Den bredaste specialkompetensen har han i särskilda granskningar förknippade med sanerings- och konkursförfaranden. Han har varit ansvarig revisor i över 1 500 sådana uppdrag. Seppo har dessutom varit verkställande direktör i två revisionssammanslutningar.

– Vi önskar alla nya partner varmt välkomna! Var och en av dem är en expert med lång erfarenhet inom sitt specialområde. Dessutom har de i enlighet med BDO:s gemensamma verksamhetssätt förbundit sig till att erbjuda tjänster av hög kvalitet och särskilt god kundservice. Våra nya partner kommer också att spela nyckelroller i den kontinuerliga utvecklingen av vårt serviceutbud och vår affärsverksamhet, säger BDO:s verkställande direktör Taneli Mustonen.

I och med de nya utnämningarna ökar antalet partner i BDO till 28. Alla partner i BDO deltar aktivt i bolagets verksamhet.

- Också i fortsättningen vill vi erbjuda våra meriterade anställda möjlighet att bli aktieägare för att möjliggöra uppnåendet av våra mål och drömmar, berättar Taneli Mustonen.

Om BDO

BDO är en av världens ledande revisions- och expertorganisationer. Vi erbjuder högklassiga revisions-, skatte- och rådgivningstjänster samt juridiska tjänster till företag, organisationer inom den offentliga sektorn och andra samfund. Vi betjänar våra kunder med hjälp av våra fler än 91 000 experter i 167 länder. I Finland har vi cirka 300 anställda.