BDO tar i bruk en hybridarbetsmodell baserad på personalens önskemål

BDO tar i bruk en hybridarbetsmodell baserad på personalens önskemål

BDO:s hybridarbetsmodell är en flexibel, kund- och personalstyrd, modern arbetsmodell som inte är knuten till plats eller tid. Modellen bygger på förtroende, frihet och ansvar. Med bra verktyg, funktionella tekniska lösningar och en organisationskultur som fokuserar på att hjälpa varandra kan vi erbjuda vår personal en flexibel arbetsmodell som också stöder gemenskap och välbefinnande samt att kundarbetet fungerar smidigt. Hela personalen har kunnat påverka utvecklingen av reglerna för hybridarbete genom en enkät och diskussioner med olika personalgrupper.

Hybridmodellen tar hänsyn till de anställdas personliga behov och behov relaterade till kundarbetets karaktär, samtidigt som den strävar efter ett sömlöst samarbete med både det egna teamet och andra kollegor. Vid expertarbete är ett regelbundet utbyte av idéer mellan kollegor en viktig del av att utveckla expertisen och hitta de bästa kundlösningarna.  Samtidigt förstår vi vikten av personliga möten som en del av välbefinnande och trivsel på jobbet.

Hybridarbetsmodellen används alltid inom myndigheternas coronarekommendationers gränser.

Varje anställd hos oss har möjlighet att arbeta i våra lokaler, där vi satsar på både god ergonomi och på lokallösningar som möjliggör mångsidigt arbete. Vi erbjuder stöd för att upprätthålla ergonomi och välbefinnande på jobbet även för dem som arbetar på distans.

Utgångspunkten för utvecklingen av hybridarbetsmodellen var en önskan om att dra nytta av den goda praxis som lärts under den exceptionella perioden och att ta hänsyn till våra anställdas önskemål på bästa möjliga sätt.

- Vår hybridarbetsmodell sammanför det som är viktigast för oss: exceptionellt bra kundservice och vår personals välbefinnande. Samtidigt ser vi till att våra arbetsmetoder är framtidsinriktade, säger Taneli Mustonen, verkställande direktör för BDO.

Hybridarbete är också till nytta för kunderna

Vi betjänar våra kunder över hela Finland med närmare 300 experter. Vi har 18 kontor, där våra experter tillhandahåller lokal service med gedigen kunskap om regionala särdrag. Förutom lokala experter kan våra kunder dra nytta av expertisen hos alla våra specialister, oavsett plats, och funktionella tekniska lösningar kommer ytterligare att underlätta samarbetet. Internationellt sysselsätter BDO 91 000 experter i 167 länder.

I samband med varje uppdrag kommer vi alltid överens om i fall kunden vill att våra experter ska arbeta från deras lokaler, helt på distans eller i en kombination av dessa arbetsformer. Under distansarbetstiden har vi vidareutvecklat våra digitala lösningar och verktyg som möjliggör effektivare dataöverföring och analys, flexibel kommunikation och projektledning i realtid. Virtuella anslutningar möjliggör att även korta möten kan genomföras med ett flexibelt schema. Att minska pendeltrafiken och användningen av pappersmaterial kommer också att hjälpa oss att minska miljöbelastningen från vår verksamhet.