BDO ottaa käyttöön henkilöstön toiveisiin perustuvan hybridityömallin

BDO ottaa käyttöön henkilöstön toiveisiin perustuvan hybridityömallin

BDO:n hybridityömalli on joustava, asiakkaiden ja henkilöstön tarpeista lähtevä nykyaikainen työskentelymalli, jota ei ole sidottu paikkaan tai aikaan. Malli perustuu luottamukseen, vapauteen ja vastuuseen. Hyvien työvälineiden, toimivien teknologisten ratkaisujen sekä toinen toistemme auttamiseen keskittyvän organisaatiokulttuurin avulla voimme tarjota henkilöstöllemme joustavan työnteon mallin, joka myös tukee yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia sekä asiakastyön sujuvuutta. Koko henkilöstö pääsi vaikuttamaan hybridityön pelisääntöjen laatimiseen kyselyn ja eri henkilöstöryhmien kanssa käytyjen keskustelujen kautta.

Hybridimallissa on huomioitu työntekijöiden henkilökohtaiset ja asiakastyön luonteeseen liittyvät tarpeet, samalla pyrkien saumattomaan yhteistyön sekä oman tiimin että muiden kollegoiden kanssa. Asiantuntijatyössä säännöllinen ajatustenvaihto kollegoiden kesken on keskeinen osa osaamisen kehittämistä ja parhaiden asiakasratkaisujen löytämistä.  Samalla ymmärrämme henkilökohtaisten kohtaamisten merkityksen tärkeyden osana työssä viihtymistä ja hyvinvointia.

Hybridityömallia hyödynnetään aina viranomaisten koronasuositusten rajoissa.

Jokaisella työntekijällämme on mahdollisuus työskennellä toimitiloistamme käsin, missä panostamme sekä hyvään ergonomiaan että monipuolisen työskentelyn mahdollistaviin tilaratkaisuihin. Tarjoamme tukea ergonomian ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi myös etätyötä tekeville.

Hybridityömallin kehittämisen lähtökohtana oli halu hyödyntää poikkeusaikana opittuja hyviä käytäntöjä ja ottaa henkilöstömme työntekoa koskevat toiveet huomioon parhaalla mahdollisella tavalla.

  • Hybridityömallimme tuo yhteen meille tärkeimmät asiat: poikkeuksellisen hyvän asiakaspalvelun sekä henkilöstömme hyvinvoinnin. Samalla varmistamme, että työskentelytapamme kantavat tulevaisuuteen, kertoo BDO:n toimitusjohtaja Taneli Mustonen.
     

Hybridityöskentely hyödyttää myös asiakkaita

Palvelemme asiakkaitamme kaikkialla Suomessa lähes 300 asiantuntijan voimin. Meillä on 18 toimistoa, joista käsin asiantuntijamme tarjoavat paikallista palvelua vankalla alueellisten erityispiirteiden tuntemuksella. Paikallisten asiantuntijoiden lisäksi asiakkaidemme hyödynnettävissä on kaikkien erityisasiantuntijoidemme osaaminen sijainnista riippumatta, ja toimivat teknologiset ratkaisut sujuvoittavat tätä yhteistyötä entisestään. Kansainvälisesti BDO:n palveluksessa on 91 000 asiantuntijaa 167 maassa.

Sovimme aina jokaisen toimeksiannon yhteydessä, haluaako asiakas asiantuntijoidemme tekevän työtä heidän tiloistaan käsin, täysin etänä vai näitä työmuotoja yhdistellen. Etätyöaikana olemme kehittäneet entisestään digitaalisia ratkaisujamme ja työkalujamme, jotka mahdollistavat aineistojen tehokkaamman siirron ja analysoinnin, joustavan yhteydenpidon sekä reaaliaikaisen projektinhallinnan. Virtuaaliyhteydet mahdollistavat lyhyetkin palaverit joustavalla aikataululla. Työmatkaliikenteen sekä paperiaineistojen käytön vähentäminen auttaa meitä myös pienentämään toimintaamme liittyvää ympäristökuormitusta.