BDO:s uttalande om Ukraina

BDO:s uttalande om Ukraina

Den humanitära krisen i Ukraina fortsätter att dominera våra tankar och handlingar.

Vår prioritet fortsätter att vara säkerheten för våra kollegor och deras familjer i Ukraina. Vårt fokus är att tillhandahålla ekonomiskt stöd, transporter, boende, säker genomfart, där så är möjligt, och anställning när kollegerna åter är redo. BDO-bolag över hela världen har gått samman till stöd för våra kollegor och för att hitta lösningar som lindrar den omedelbara humanitära krisen som sprider sig i regionen.

Vårt fokus på noggrant samordnat stöd till våra medarbetare behöver uppbackning av en noggrant övervägd policy:

  1. Som en konsekvens av den pågående situationen i Ukraina kommer inget BDO-bolag att samarbeta med några ryska och belarusiska enheter som omfattas av sanktioner, inklusive de ryska och belarusiska regeringarna, ryska och belarusiska statsägda företag och individer som omfattas av sanktioner.
  2. BDO har inte något nätverksbolag i Ryssland. Det tidigare ryska medlemsbolaget verkar helt självständigt under namnet Unicon.
  3. BDO avlägsnar BDO Belarus från sitt globala nätverk. Vi kommer att arbeta till stöd för våra kunder för att uppfylla våra juridiska förpliktelser och åtaganden. 

Dessa förändringar träder i kraft omedelbart. Implementeringen kan ta längre tid eftersom vi behöver säkerställa en ordnad övergång. Vi kommer att fullgöra vårt professionella ansvar och våra skyldigheter gentemot alla relevanta parter.

Vi har från början varit tydliga med att vi djupt beklagar brott mot internationell rätt och militär aggression i alla dess former. Detta fortsätter att vara vår ståndpunkt och vi hoppas att förlusten av liv och levebröd snart upphör och att alla parter går samman för varaktig fred.

BDO