Tre årtionden av omtänksamhet, ansvar och verifiering – BDO 30 år i Finland

Tre årtionden av omtänksamhet, ansvar och verifiering – BDO 30 år i Finland

I år har det gått 30 år sedan Finlands BDO inledde sin verksamhet. Utgångpunkten var ett behov av att hjälpa företag att växa och bli framgångsrika internationellt. Vården av en omtänksamhetskultur har gjort BDO till ett alternativ vid sidan av branschjättarna.

– Vår verksamhet har alltid byggt på omtanke. Vi bryr oss om våra kunder och vi bryr oss om varandra. Vår verksamhet styrs fortfarande av samma värdegrund, konstaterar André Kumlander, CGR, grundande medlem i BDO.

 

Exceptionellt bra kundservice är hörnstenen i tillväxten

Två år efter att företaget grundades kom Managing Partner Hannu Riippi, CGR och IT-expert Rauno Meetteri med i BDO, där de ännu idag arbetar. Hannu Riippi som är stiftande delägare i företaget betonar att den exceptionellt goda kundservicen har förutom en värdering, även varit en betydande konkurrensfördel på fältet.

– Vi har från första början gjort mer än vad lagen kräver av revisionen. Vi ser saker från många olika perspektiv och hjälper till genom råd istället för förbud, beskriver Riippi.

En bra kundservice har varit en hörnsten i tillväxten. Under det senaste året har BDO:s tillväxt ökat ytterligare – den ger möjligheter till att utvecklas och betjäna kunder ännu bättre än förr.

– Tillväxt och utveckling går hand i hand. Vi vill erbjuda våra kunder ännu mer omfattande lösningar för deras behov. På så sätt har vi kunnat erbjuda våra experter allt mångsidigare arbetsuppgifter och möjligheter att utvecklas, beskriver BDO:s verkställande direktör Taneli Mustonen, CGR.

Företagets omsättning har ökat till 28,3 miljoner euro. Tillväxten har även tagit fart av många företagsförvärv.

 

Revisionsbranschen utvecklas med förändringarna i världen

Revisionsbranschen utvecklas snabbt, bland annat genom möjligheter som tekniken medför: till exempel har det blivit vardag att utnyttja dataanalys i revisionen. Förändringen i branschen styrs också av kundernas behov och en värld i förändring.

Enligt verkställande direktör Taneli Mustonen växer revisorernas och andra experters betydelse i att bygga tillitsgrunden i välfärdssamhället, när ansvar och att verifiera ansvar blir en allt viktigare del av företagens och samhällets verksamhet.

– Organisationer vill också i fortsättningen verifiera rapporteringen i anslutning till ansvar och till exempel etiska leveranskedjor, i högre grad än vad den lagstiftade revisionen förutsätter. Även hos oss är detta ett expertområde under utveckling, fortsätter Mustonen.

Även om branschen utvecklas med fart har revisionsarbetet alltid baserats på en god dialog mellan experter och kunder.

– Oberoende av nya tekniska innovationer utför vi fortfarande vårt arbete från människa till människa. Samarbete och omtanke kommer att stå i centrum för vår verksamhet även i framtiden, beättar Mustonen.

Mer om vårt jubileumsår, vår historia, vision och framgångar på adressen www.bdo.fi/30.