Kolme vuosikymmentä välittämistä, vastuullisuutta ja varmentamista – BDO 30 vuotta Suomessa

Kolme vuosikymmentä välittämistä, vastuullisuutta ja varmentamista – BDO 30 vuotta Suomessa

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun Suomen BDO:n toiminta lähti liikkeelle tarpeesta auttaa yrityksiä kasvamaan ja menestymään kansainvälisesti. Vaalittu välittämisen kulttuuri on kasvattanut BDO:sta vaihtoehdon alan jättien rinnalle.

– Toimintamme on aina perustunut välittämiselle. Välitämme asiakkaistamme ja välitämme toisistamme. Edelleen toimintaamme ohjaa sama arvopohja, André Kumlander, KHT, BDO:n perustajajäsen toteaa.

Poikkeuksellisen hyvä asiakaspalvelu kasvun kulmakivenä

Kaksi vuotta yrityksen perustamisen jälkeen mukaan toimintaan tulivat BDO:lla vielä tänäkin päivänä työskentelevät Managing Partner Hannu Riippi, KHT sekä IT-asiantuntija Rauno Meetteri. Perustajaosakas Hannu Riippi painottaa, että vuosikymmeniä fokuksena ollut poikkeuksellisen hyvä asiakaspalvelu on ollut paitsi arvo, myös merkittävä kilpailuetu kentällä.

– Olemme alusta asti tehneet aina enemmän, kuin mitä lakisääteinen tilintarkastus vaatii. Lähestymme asioita useiden vaihtoehtojen kautta, ja autamme neuvojen emmekä kieltojen kautta, Riippi kuvailee.

Hyvä asiakaspalvelu onkin ollut kasvun kulmakivi. Viimeisen vuosikymmenen aikana BDO:n kasvu on kiihtynyt entisestään – se antaa mahdollisuuksia kehittyä ja palvella asiakkaita entistä paremmin.

– Kasvu ja kehitys kulkevat käsi kädessä. Haluamme tarjota asiakkaillemme yhä kattavampia ratkaisuja heidän tarpeisiinsa. Näin voimme myös tarjota asiantuntijoillemme entistä monipuolisempia työtehtäviä ja mahdollisuuksia kehittyä, BDO:n toimitusjohtaja Taneli Mustonen, KHT kuvailee.

Yrityksen liikevaihto on kasvanut yli 28 miljoonaan euroon. Kasvua ovat vauhdittaneet myös monet yritysostot.

Tilintarkastusala kehittyy maailman muutosten mukana

Tilintarkastusala kehittyy nopeasti muun muassa teknologian tuomien mahdollisuuksien myötä: esimerkiksi data-analytiikan hyödyntämisestä on tullut tilintarkastuksen arkipäivää. Alan muutosta ajavat myös asiakkaiden tarpeet ja muuttuva maailma.

Toimitusjohtaja Taneli Mustosen mukaan tilintarkastajien ja muiden asiantuntijoiden merkitys hyvinvointiyhteiskunnan luottamuspohjan rakentajana kasvaa, kun vastuullisuus ja läpinäkyvyys tulevat yhä tärkeämmäksi osaksi yritysten toimintaa.

– Organisaatiot haluavat jatkossa laajemminkin vastuullisuuden raportointiin ja esimerkiksi toimitusketjujen eettisyyteen liittyvää varmennusta, kuin mitä lakisääteisen tilintarkastuksen myötä todennetaan. Tämä on meilläkin kehittyvä asiantuntijuuden alue, Mustonen jatkaa.

Vaikka toimiala kehittyy vauhdilla, on tilintarkastustyö aina perustunut hyvälle keskusteluyhteydelle asiantuntijoiden ja asiakkaan välillä.

– Uusista teknologisista innovaatioista riippumatta teemme työtämme jatkossakin ihmiseltä ihmiselle. Yhteistyö ja välittäminen ovat toimintamme keskiössä myös tulevaisuudessa, Mustonen kertoo.