Tre nya partner i BDO

Tre nya partner i BDO

Senior Tax Manager Stephen Barnes, CGR, OFGR, regional direktör Tiina Mikkonen-Brännkärr samt CGR Fredrik Vikström har bjudits in som nya partner i revisions- och expertorganisationen BDO från och med 1 februari 2023. 

Stephen Barnes har arbetat på BDO sedan år 2015. Barnes stödjer som en expert på särskilt indirekt beskattning både internationella och inhemska kunder. Barnes kundkrets består av företag av olika storlek och internationella nätverk som utövar affärsverksamhet inom flera olika branscher.  

Även Tiina Mikkonen-Brännkärr har börjat vid BDO år 2015. Mikkonen-Brännkärr är regional direktör för Norra Finland och CGR, OFGR-revisor. Hennes kundkrets består vidsträckt både av aktörer inom den privata och offentliga sektorn.

Fredrik Vikstöm började på BDO år 2018. Vikström arbetar som GCR-revisor och hans kundkrets består huvudsakligen av både inhemskt och utlandsägda bolag. Vikströms specialkompetens är koncernrevisioner och uppdrag från finansbranschen. Han är också chef för de icke-auktoriserade revisorerna i Södra Finlands område.
 

Stark tillväxt skapar möjligheter 

Efterfrågan på BDO:s experttjänster ökar starkt både i Finland och internationellt. Stark tillväxt skapar möjligheter både för vår personal och våra kunder. 

”Tillväxt, utveckling av vår personal samt att leverera ansvarsfulla och kundorienterade lösningar går hand i hand med varandra. Våra nya partner kommer delta intensivt i att hjälpa våra kunder”, berättar BDO Ab:s styrelseordförande Tiina Lind.

Förutom sin specialkompetens och starkt sakkunnighet syns våra värderingar, People helping people, starkt i deras verksamhet. Att bry sig om andra och ta ansvar har stått i centrum för BDO:s verksamhet under dess 30 verksamhetsår.

”Hos oss börjar allting med viljan att hjälpa och bry sig – både i möten med kunder och kollegor”, fortsätter Lind.