BDO:s internationella nätverk

Med hjälp av vårt expertnätverk erbjuder vi våra kunder omfattande ekonomi- och förvaltningskompetens. Våra revisorers och andra specialexperters kunskap är tillgänglig för alla våra kunder i Finland oberoende av ort – vi betjänar flexibelt och lokalt i hela landet. Med hjälp av vårt internationella nätverk av experter stödjer vi din organisations verksamhet och framgång runt om i världen.

Vi verkar i 164 länder och har över 111 000 experter. Den sammanlagda omsättningen för vårt nätverk uppgick till cirka 11,8 miljarder euro år 2022. Medlemsföretagen i de olika länderna har ett nära samarbete och följer de gemensamma verksamhetsprinciperna som har utarbetats för europeisk praxis. Vårt nätverk har som mål att erbjuda exceptionellt bra kundservice, och vi satsar på nära och långvariga kundrelationer. Vi vill erbjuda det bästa kunnandet i branschen och en djupgående branschinsyn, som hjälper våra kunder att nå sina egna mål.