Työoikeuden asiantuntijapalvelut

Työoikeuden asiantuntijapalvelut

Yrityksesi saa asiantuntijoiltamme apua ja tietoa niin henkilöstöön kuin liiketoiminnan hallintoon liittyvissä oikeudellisissa asioissa. Asiantuntijamme auttavat mielellään myös henkilöstökysymyksissä. Työoikeuden asiantuntijasi ottavat aina huomioon organisaatiosi yksilölliset erityistarpeet.

Työoikeuden asiantuntijapalveluihimme kuuluvat:

 • päivittäinen työsuhdejuridiikka
 • työnantajan neuvonta työoikeuden eri osa-alueisiin liittyen (työntekijän rekrytointi, muutostarpeet työsuhteen aikana, vuosiloma- ja työaika-asiat, työsuhteessa ilmeneviin ongelmiin puuttuminen, työsuhteen päättäminen)
 • asiakirjojen laatiminen
 • ammattiliittoihin ja työehtosopimuksiin liittyvä neuvonta
 • erimielisyysasioiden selvittäminen
 • henkilöstörakenteen sopeuttaminen
 • työvoiman vähentämisen, lomauttamisen ja osa-aikaistamisen suunnittelu ja toteuttaminen
 • yhteistoimintaneuvotteluvelvollisuuden noudattamisen arviointi, neuvottelumenettely asiakirjoineen sekä neuvottelun jälkeisten toimenpiteiden toteutus
 • yritysjärjestelyihin liittyvä työoikeudellinen neuvonta ja HR-neuvonta
 • työoikeudellisten velvoitteiden ja riskien kartoitus yritysjärjestelyiden eri vaiheissa (due diligence -tarkastus, yt-velvoitteet sekä järjestelyn jälkeinen integraatioprosessi)
 • ulkoistusprosessin suunnittelu, asiakirjat ja toteutus
 • neuvonanto henkilöstön siirtymisessä liikkeenluovutuksella
 • työntekijöiden kansainvälinen liikkuvuus
 • ulkomaankomennuksiin, ennakkoperintään ja sosiaaliturvaan liittyvä tuki ja opastus.

Jos tarvitset työoikeuden palveluita, ole yhteydessä  – henkilökuntamme vastaa mielellään kysymyksiisi!