Experttjänster för arbetsrätt

Experttjänster för arbetsrätt

Ditt företag får hjälp och information från våra experter i juridiska frågor som rör både personal och styrning av affärsverksamheten. Våra experter hjälper dig gärna också med personalfrågor. Våra arbetsrättsexperter tar alltid hänsyn till din organisations individuella, specifika behov.

Våra experttjänster för arbetsrätt omfattar:

 • dagliga anställningsjuridiska frågor
 • rådgivning till arbetsgivare inom arbetsrättens olika områden (rekrytering, behov av ändringar under anställningen, semester- och arbetstidsfrågor, ingripande i anställningsrelaterade problem samt avslutande av anställning)
 • upprättande av dokument
 • rådgivning gällande fackförbund och kollektivavtal
 • tvistlösning
 • anpassning av personalstrukturen
 • planering och genomförande av nedskärning och permittering av personalen samt ombildning till deltidsanställning
 • bedömning av huruvida skyldigheten att föra omställningsförhandlingar uppfylls, förhandlingsförfarande inklusive dokument samt genomförande av åtgärder efter förhandlingarna
 • arbetsrättslig rådgivning och HR-rådgivning vid omstrukturering av företag
 • kartläggning av arbetsrättsliga skyldigheter och risker i olika skeden av företagets omstrukturering (due diligence-granskning, skyldigheter gällande omställningsförhandlingar samt integrationsprocessen efter en omstrukturering)
 • planering och genomförande av utkontrakteringsprocesser samt relaterade dokument
 • rådgivning gällande överföring av personal vid överlåtelse av rörelse
 • de anställdas internationella mobilitet
 • stöd och rådgivning i frågor som gäller utlandsuppdrag, förskottsuppbörd och social trygghet.

Om du behöver arbetsrättsliga tjänster, vänligen kontakta oss  – vår personal svarar gärna på dina frågor!