Fastighetsarrangemang

Fastighetsarrangemang

Våra experter kommer stöder dig i alla juridiska och skattemässiga frågor relaterade till fastighetsarrangemang. Oavsett om det gäller att etablera ett fastighetsförvaltningsbolag eller andra omstruktureringar finns vi här för att hjälpa till. Vi stöder ditt företag och svarar på frågor om juridiska skyldigheter och beskattning i samband med fastighetsarrangemang.

Våra tjänster inom fastighetsarrangemang omfattar:

  • etablering av fastighetsförvaltningsbolag
  • fusioner, delningar, verksamhetsöverlåtelser, aktiebyten och andra omstruktureringar
  • aktieemissioner och apportförfaranden
  • upprättande av aktieägaravtal
  • frågor och dokument gällande bolagsrättsligt ansvar
  • assistans vid upplösningsprocesser
  • fastighetstransaktioner.
  • utredningar av fastighetsägande (ägarstrukturer, juridik, ekonomi och beskattning)
  • avtals- och skatterådgivning för regionala utvecklingsprojekt

Om ditt företag behöver juridiskt stöd i samband med fastighetsarrangemang, vänligen kontakta oss! Våra experter hjälper dig gärna.