Juridiska tjänster

Juridiska tjänster

Våra juridiska experter stöder ditt företag i frågor som rör offentlig rätt, bolagsrätt, företagsköp och avtalsrätt. Våra experter inom juridiska tjänster ger också stöd vid genomförandet av de relaterade arrangemangen.

Vi tillhandahåller juridiska tjänster med sakkunskap och erfarenhet. Förutom våra juridiska och skattemässiga experter i Finland får du stöd av experterna i våra mångsidiga rådgivningstjänster samt vårt omfattande internationella nätverk. Dessutom har vi ett nära samarbete med andra BDO-team i Finland, vilket säkerställer att ditt företag får exakt den service det behöver vid varje given tidpunkt.

Kontakta oss när du behöver råd i juridiska frågor – våra experter hjälper dig gärna.

Vår experter inom juridiska tjänster ger dig stöd i bland annat följande situationer:

  • associationsrättsliga frågor
  • avtalsrättsliga frågor
  • etablering av företag och filialer
  • planering och rådgivning gällande företagsarrangemang och omstruktureringar
  • frågor om konkurrensneutralitet
  • rådgivning i fastighetsutvecklingsprojekt
  • rådgivning i informationssäkerhet och användning av personuppgifter.

Kontakta oss  i juridiska frågor – våra experter stöder dig!