Juridiska tjänster för den offentliga sektorn och offentlig rätt

Juridiska tjänster för den offentliga sektorn och offentlig rätt

Vi hjälper dig att hitta den lämpligaste lösningen när du behöver hjälp med offentligrättsliga frågor. Vi erbjuder ditt företag juridisk rådgivning baserat på våra experters gedigna erfarenhet inom offentlig rätt.

Våra tjänster inom offentlig rätt omfattar:

  • rådgivning vid OPS-projekt (offentlig-privat samverkan)
  • bolagisering och omstruktureringar
  • helhetslösningar för offentlig upphandling samt rådgivning vid anbudsförfarande
  • frågor som gäller ägarpolitik och koncernstyrning
  • statligt stöd och konkurrensneutralitet
  • dataskydd
  • utlåtanden (till exempel om kommunallagen, upphandlingslagen eller offentlighetslagen).

Kontakta oss  om ditt företag behöver stöd i frågor som gäller offentlig rätt – vi hjälper gärna till!