Dataskydd är en lagstadgad skyldighet

Dataskydd

Personuppgifter, såsom kunduppgifter, utgör ryggraden för affärsverksamheten i flera företag, men lagring av dem är förknippad med vissa juridiska aspekter som måste beaktas när det gäller dataskydd. Skyddet av personuppgifter och behandling som säkerställer dataskydd är av största vikt, och deras vårdslösa behandling innebär också betydande dataskyddsrisker.

Nästan alla företag måste i sin verksamhet ta hänsyn till dataskyddsregleringen som ständigt förändras och utvecklas över tiden. Till exempel definierar EU-ländernas dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) nivån på skyddet av personuppgifter och ger individer möjlighet att kontrollera behandlingen av sina egna uppgifter.

Brott mot dataskyddslagstiftningen kan leda till betydande böter. Våra experter är uppdaterade om dataskyddsregleringen och stöder ditt företag i alla frågor som rör dataskyddslagstiftning.

Kontakta oss  när du behöver stöd med dataskydd och dataskyddslagstiftning – vi hjälper dig gärna!

Vi erbjuder bland annat följande tjänster relaterade till dataskydd och dataskyddslagstiftning:

  • Tolkning och tillämpning av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och annan dataskyddsrelaterad reglering
  • utarbetande och kommentering av dataskyddsdokument såsom register- och dataskyddsbeskrivningar, dataskyddsriktlinjer och avtal om dataskydd
  • utvärdering av dataskyddsaspekter i samband med due diligence
  • frågor som gäller dataskydd i arbetslivet
  • juridiskt stöd och rådgivning för bolagets dataskyddsombud
  • rådgivning vid dataskyddsincidenter och kontakt med myndigheter, samarbetspartner och objekten för dataskyddsincidenter.