Kommersiella avtal och rådgivning om avtal

Kommersiella avtal och rådgivning om avtal

Olika kommersiella avtal är en viktig del av verksamheten och deras noggranna utformning är avgörande. Vi stöder ditt företag under hela avtalsutformningsprocessen och ger omfattande rådgivning i avtalsfrågor. Vi stöder och deltar både i utarbetande och kommentering av avtal och förhandlingsfasen.

Våra experter strävar alltid efter att förstå kundens verksamhet och verksamhetsmiljö på ett heltäckande sätt. Vi upprättar alltid avtal på ett praktiskt sätt och med dina affärsbehov i åtanke.

Vi stöder och ger råd i olika avtalsfrågor, såsom:

  • ramavtal och standardvillkor
  • samarbetsavtal
  • köp- och försäljningsavtal
  • köpehandlingar
  • hyresavtal
  • leveransavtal
  • avtal i anslutning till fastigheter
  • service- och konsultavtal

Kontakta oss  om du behöver stöd vid upprättande av kommersiella avtal eller rådgivning i avtalsfrågor!