Tjänster inom bolagsrätt och Corporate governance

Tjänster inom bolagsrätt och Corporate governance

Omstruktureringssituationer, såsom verksamhetsöverlåtelser och aktiebyten, kan vara komplexa situationer. I sådana situationer drar ditt företag nytta av våra experters mångsidiga kompetens. Våra proffs inom corporate governance stöder dig i frågor kring bolagsrätt och omstrukturering.

Kontakta oss  om ditt företag behöver stöd i frågor som gäller bolagsrätt – vi hjälper gärna till!

Våra tjänster inom bolagsrätt och Corporate governance omfattar:

 • grundande av bolag eller filial
 • fusioner, delningar, verksamhetsöverlåtelser, aktiebyten och andra omstruktureringar
 • aktieemissioner och apportförfaranden
 • upprättande av aktieägaravtal
 • frågor och dokument gällande bolagsrättsligt ansvar
 • assistans vid upplösningsprocesser
 • dataskydd
 • övrig associationsrättslig rådgivning.

Corporate governance-tjänster

Corporate governance är hörnstenen i ansvarsfull affärsverksamhet. Noggrant upprätthållen styrning och noggrann förvaltningssed bygger förtroende och skapar starka förutsättningar för en framgångsrik verksamhet. Våra experter har omfattande kunskaper och erfarenhet av att hantera god bolagsstyrning och därmed utmärkta möjligheter att stödja ditt företag i genomförandet av associationsrättsliga aspekter i verksamheten.

Vi tillhandahåller corporate governance-tjänster bland annat för privata och publika aktiebolag, institutionella investerare, kapitalplacerare och företagsledningen.

Våra corporate governance-experter stöder ditt företag bland annat i följande situationer:

 • Utarbetande av bolagsrättsliga dokument (beslut av styrelsen, bolagsstämman, aktieägarna) och juridisk rådgivning i samband med beredningen
 • Planering och kommentering av premiesystem
 • Ansvarsfrågor för företagsledningen
 • Ändringar i företagsledningen
 • Upprättande av interna regler och föreskrifter för företagens verksamhet
 • Rapporter om tillståndet för god förvaltningssed i företag och presentation av möjliga korrigerande åtgärder.

Kontakta oss,  vi stöder gärna ditt företag i frågor som gäller corporate governance!