Företagsköp och företagsarrangemang dvs. M&A

Företagsköp och företagsarrangemang dvs. M&A

Företagsköp och företagsarrangemang eller termen M&A består av de engelska orden Mergers and Acquisitions. Alla typer av företagsköp och företagsarrangemang är komplexa processer, och det lönar sig för ett företag att förlita sig expertråd när det gäller frågor som rör dem. Vårt sakkunniga team erbjuder stöd för ditt företag.

Vi stöder ditt företag i alla typer av juridiska och skattemässiga frågor som rör företagsarrangemang, planering av företagsköp, handelsförhandlingar och relaterad dokumentation.

Våra M&A-tjänster omfattar:

  • juridisk rådgivning vid planering av företagsköp
  • beaktande av skattemässiga aspekter
  • juridisk granskning av målföretaget dvs. legal due diligence
  • assistans vid förhandlingar om företagsköp 
  • upprättande och kommentering av köpebrev, aktieägaravtal och övriga dokument gällande företagsköp
  • planering och genomförande av omstruktureringar inför eller efter företagsköp.

Kontakta oss  i alla frågor som rör företagsarrangemang och M&A-processer, vi hjälper gärna till!