Tietosuoja on lakisääteinen velvollisuus

Tietosuoja

Henkilötiedot, kuten asiakastiedot, muodostavat usean yrityksen liiketoiminnan selkärangan, mutta niiden säilömiseen liittyy tiettyjä lakisääteisiä asioita, jotka tulee ottaa huomioon tietosuojan kannalta. Henkilötietojen turvaaminen ja tietosuojan varmistava käsittely on ensiarvoisen tärkeää, ja niiden varomattomaan käsittelyyn liittyy myös merkittäviä tietosuojariskejä.

Lähestulkoon kaikkien yritysten on otettava toiminnassaan huomioon tietosuojaan liittyvä sääntely, joka on jatkuvasti muutoksessa ja kehittyy ajan myötä. Esimerkiksi EU-maiden yleinen tietosuoja-asetus (GDPR, General Data Protection Regulation) määrittelee henkilötietojen suojan tason ja antaa yksilöille keinoja hallita omien tietojen käsittelyä.

Tietosuojalainsäädännön rikkomukset voivat johtaa merkittäviinkin sakkoihin. Asiantuntijamme ovat ajan tasalla tietosuojaan liittyvän sääntelyn tiimoilta ja tukevat yritystäsi kaikissa tietosuojalainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä

Ota yhteyttä, kun tarvitset tukea tietosuojan ja tietosuojalainsäädännön kanssa – autamme mielellämme!

Tarjoamme muun muassa seuraavia tietosuojaa koskevia ja tietosuojalainsäädäntöön liittyviä palveluita:

  • EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR:n) ja muun tietosuojaan liittyvän sääntelyn tulkinta ja soveltaminen
  • tietosuoja-asiakirjojen kuten rekisteri- ja tietosuojaselosteiden, tietosuojaohjeistusten ja tietosuojaa koskevien sopimusten laatiminen ja kommentointi
  • tietosuojanäkökulmien arviointi due diligencen yhteydessä
  • työelämän tietosuojaan liittyvät kysymykset
  • yhtiön tietosuojavastaavan oikeudellinen tuki ja neuvonta
  • neuvonta tietosuojaloukkausten kohdalla ja yhteydenpito viranomaisten, yhteistyökumppaneiden ja tietosuojaloukkausten kohteiden kanssa.