This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • Johdon neuvonantopalvelut

    Hyvä johtaminen on avain organisaation menestykseen

Johdon neuvonantopalvelut

 

Hyvä johtaminen on avain organisaation menestykseen. Johdolle suunnattujen neuvonantopalveluidemme avulla tuemme asiakastamme lisäarvon tuottamisessa ja organisaation tarvitsemien muutosten edistämisessä. Tarjoamme neuvoja, ratkaisuja, toimintamalleja ja palveluita yksilöidysti asiakkaamme tarpeisiin soveltuen.

Johdon neuvonantopalvelumme perustuvat asiakkaan kanssa neuvottelemaamme toimeksiantoon. Neuvonanto voi olla itsenäistä asiantuntijaselvitystyötä, projektin tai prosessin ohjausta, johtamista, valmennusta tai koulutusta. Usein toimeksianto on yhdistelmä kaikkia näitä osa-alueita.

Osoitamme asiakastoimeksiantoihin niihin parhaiten soveltuvat asiantuntijat. Teemme asiakkaamme kanssa tiivistä yhteistyötä koko toimeksiannon ajan ja olemme sitoutuneita tarjoamaan poikkeuksellisen hyvää asiakaspalvelua.
 

Johdon neuvonantopalveluihimme kuuluvat muun muassa: 

  • strategian, ohjelmien ja liiketoimintasuunnitelmien laadinta ja toimeenpanon suunnittelu
  • organisoinnin, hallinnon ja yhteistoimintarakenteiden arviointi, rakennevaihtoehtojen selvittäminen ja vertailu sekä rakenteiden uudistamisen asiantuntijatuki
  • talouden tervehdyttämisen ja tasapainottamisen asiantuntijatuki sekä tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisen neuvonanto
  • johtamisjärjestelmien ja johtoryhmätyön arviointi, uudistaminen ja systemaattinen kehittäminen
  • johtamisen sekä esimiestyön arviointi ja kehittäminen
  • työyhteisöjen toimivuuden sekä tuloksellisuuden arviointi ja kehittäminen
  • henkilöstövoimavarojen sekä osaamisen arviointi ja systemaattinen kehittäminen.