Tervehdyttämispalvelut

Tervehdyttämispalvelut

Yrityksen taloudellisen tilan turvaamiseen ja kehittämiseen kannattaa kiinnittää huomioita mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mielellään jo ennen taloudellisten haasteiden kohtaamista. Tervehdyttämiseen ja uudelleenjärjestelyihin erikoistuneet asiantuntijamme auttavat yritystäsi turvaamaan liiketoiminnan jatkuvuuden. Haasteiden ratkaisemiseksi räätälöidyt palvelut sisältävät toimenpiteitä yrityksen tilanteen kartoituksesta kokonaisvaltaisen tervehdyttämissuunnitelman luontiin. Autamme myös lainojen uudelleenjärjestelyissä sekä omaisuuserien myynneissä. 

Hyödyntämällä maailmanlaajuisia neuvonanto- ja tilintarkastusverkostojamme sekä laajaa kumppaniverkostoamme pystymme tarjoamaan asiakkaillemme kattavan palvelukokonaisuuden yrityksesi tarpeisiin. Tunnistamme yrityksesi kannalta parhaimmat toimenpiteet taloudellisen tilanteen tasapainottamiseksi ja liiketoiminnan jatkamiseksi, ja autamme näiden toimenpiteiden läpiviennissä.

Tervehdyttämispalvelut sisältävät

Tilannearvio ja ongelmien tunnistaminen

 • Yrityksen taloudellisen tilan läpikäynti ja analysointi
 • Kassavirran riittävyyden mallinnus ja sietokyvyn testaus
 • Yrityksen käyttöpääomaan liittyvät analyysit

Suunnitelman luominen tilanteen vakauttamiseksi

 • Vakauttamistoimenpiteiden laatiminen ja tervehdyttämisohjelman luominen ja toteuttaminen
 • Kassanhallintaohjelman laadinta ja toteutuksen tuki
 • Käyttöpääoman optimointisuunnitelma
 • Avustaminen henkilöstövähennysten suunnittelussa ja läpiviennissä

Rahoitusneuvonta

 • Nykyisen velkarakenteen uudelleenjärjestelyt
 • Lisärahoituksen järjestäminen ja rahoituksen kilpailutus
 • Neuvonanto pääomarakenteen optimoimiseksi
 • Avustaminen rahoitusneuvotteluissa

Yrityskauppaneuvonanto

 • Neuvonanto mahdollisen yrityskaupan tai omaisuuserien myynnissä
 • Yrityksen tai omaisuuserien mallinnukset ja arvonmääritykset
 • Due Diligence -selvitykset

Vero- ja lakineuvonanto

 • Verorakenteen uudelleenjärjestelyt
 • Asiakirjojen ja dokumenttien laadinta ja juridinen läpikäynti
 • Lakipalvelut yrityksen asiakkaiden sopimussuhteiden rikkomuksissa, laiminlyönneissä tai maksuvaikeuksissa