Turnaround och rekonstruktion

Turnaround och rekonstruktion

Det är viktigt att fästa uppmärksamhet på att trygga och utveckla företagets ekonomiska situation så tidigt som möjligt, gärna redan innan företaget har mött några ekonomiska utmaningar. Våra experter är specialiserade på turnaround och rekonstruktioner och hjälper ditt företag att trygga affärsverksamhetens kontinuitet. Våra skräddarsydda tjänster är skapade för att lösa utmaningar och innehåller allt från kartläggning av företagets situation till skapning av en heltäckande rekonstruktionsplan. Vi hjälper också till med omorganisering av skulder samt försäljninga av tillgångar.

Med hjälp av vårt globala rådgivnings- och revisionsnätverk samt ett omfattande nätverk av samarbetspartners kan vi erbjuda våra kunder en fullständig tjänstehelhet. Vi identifierar nödvändiga åtgärderna för att balansera den ekonomiska situationen och försäkra kontinuiteten av affärsverksamheten i ert företag samt hjälper er att genomföra dem.

 

Turnaround och rekonstruktionstjänster omfattar

Situationsbedömning och identifiering av problem

 • Genomgång och analys av företagets ekonomiska situation
 • Kassaflödesprognos  och analys av likviditetssituation
 • Analys av rörelsekapitalet

Skapande av en plan för att stabilisera situationen

 • Bearbetning av åtgärder samt skapning och genomföring av ett rekonstruktionsprogram
 • Utarbetning av ett verktyg för kassaflödesprognoser och stöd vid implementering
 • Plan för att optimera rörelsekapitalet
 • Hjälp vid planering och genomföring av personalminskningar

Finansieringsrådgivning

 • Omorganisering av skulder
 • Organisering av ytterligare finansiering och konkurrensutsättning av finansieringsalternativ
 • Rådgivning för optimering av kapitalstruktur
 • Hjälp vid finansieringsförhandlingar

Rådgivning vid företagsförvärv

 • Rådgivning vid eventuella företagstransaktioner eller försäljning av tillgångar
 • Modellering och värdering av företag eller tillgångar
 • Due Diligence-utredningar

Skatte- och juridisk rådgivning

 • Omorganisering av skattestrukturen
 • Utarbetning och juridisk genomgång av handlingar och dokument
 • Juridiska tjänster vid avtalsbrott , försummelse av avtalsvillkor eller kundernas betalningssvårigheter