• Corporate Finance och
    Transaktionsrådgivning

Vi förstår kundens behov och skräddarsyr vår tjänst utifrån dem

Vi stöder din organisation under varje steg av transaktions- eller finansieringsprocessen, vare sig det är frågan om förvärvande eller försäljning av företag eller en enskild affärsverksamhet, konsolidering inom branschen, anskaffande av kapital eller omstrukturering av ägandet.

Vi verkar på lokal nivå runt om i världen. Vårt team inom Corporate Finance och transaktionsrådgivning i Norden omfattar 40 proffs och internationellt arbetar över 1 200 experter inom företagstransaktioner. I Finland betjänas våra kunder av ett av de mest erfarna teamen på marknaden.  

Våra kunder består av olika stora organisationer, både inom den privata och den offentliga sektorn. Vår erfarenhet av ett flertal olika organisationer och branscher hjälper oss förstå vad som är viktigt vad gäller den strategiska utvecklingen inom er organisation.

Alla företagstransaktioner orsakar förändringar som inte endast inverkar på organisationens struktur och funktioner utan även på de anställda, kunderna och andra intressentgrupper. Effekten av dessa faktorer som delvis är svåra att mäta och inte kan förutses kan vara betydande. Därför är det viktigt i alla skeden av transaktioprocessen kunna trygga – och vidareutveckla – det värde som köpet medför. Vi ser på företagstransaktioner på ett mångsidigt sätt och ur flera olika perspektiv och hjälper dig och din organisation skapa ett bestående värde.

För varje uppdrag utser vi bland våra erfarna experter de som passar bäst för uppdraget i fråga.