Värderingar

I värderingen av objektet för företagsköpet ingår mycket mer än kalkylens slutresultat. Det centrala vid en företagsvärdering är att kunna förbereda och genomföra den för det aktuella ändamålet, varvid man vid sidan av en modern finansieringsteori behöver det kunnande som erfarenheten av en mångsidig affärsmiljö, juridiska frågor, tekniska aspekter och praktisk erfarenhet för med sig. 

Värderingar behövs i olika situationer, till exempel i samband med en fusion, ett företagsköp, försäljning av företag eller en del av detta (affärsverksamhet), annan omstrukturering eller finansiering med eget kapital.  Ibland är det också nödvändigt av orsaker som hör samman med branschens standarder, lagstiftningen, beskattningen eller särdragen hos ägarföretag. 

Våra värderingstjänster

  • Värderingar (företagsköp, generationsväxling, återköp av aktier, ledningens incitament, upphovsrättsfrågor eller annat beskattningssyfte)
  • Ekonomisk modellering och utvärdering
  • Köpesummans allokeringskalkyler, fastställande av goodwill (Purchase price allocation)
  • Värdesänkningstestningar (IFRS, Impairment testing).