Arvonmääritykset

Yrityskaupan kohteen arvonmääritykseen eli valuaatioon liittyy paljon muutakin kuin laskelman lopputulos.

Valuaatiossa keskeistä on osata valmistella ja toteuttaa se kulloisenkin tarkoituksen mukaan, jolloin tarvitaan modernin rahoitusteorian lisäksi monipuolista liiketoimintaympäristön, lakiasioiden, teknisten seikkojen ja käytännön kokemuksen tuomaa osaamista.  

Arvonmäärityksiä tarvitaan erilaisissa tilanteissa, esimerkiksi fuusion, yritysoston, yrityksen tai sen osan (liiketoiminnan) myynnin, muun uudelleenjärjestelyn tai oman pääoman ehtoisen rahoituksen yhteydessä.  Joskus se on tarpeen myös alan standardeista, lainsäädännöstä, verotuksesta tai omistajayrittäjyyden erityispiirteistä johtuvista syistä.

Arvonmäärityspalvelumme

  • Arvonmääritykset (yrityskauppa, sukupolvenvaihdos, osakkeiden takaisinosto, johdon kannustimet, tekijänoikeusasiat tai muu verotustarkoitus)
  • Taloudellinen mallintaminen ja arviointi
  • Kauppahinnan allokointilaskelmat, liikearvon määräytyminen (Purchase price allocation)
  • Arvonalentamistestaukset (IFRS, Impairment testing).