Transaction Services

Teemme due diligence- ja muut selvitykset siten, että ne palvelevat räätälöidysti asiakkaamme tarpeita. Työmme kohdistuu juuri niihin kaupallisiin, taloudellisiin ja kaupan toteuttamiseen liittyviin teknisiin kysymyksiin (kuten esimerkiksi kauppahintamekanismiin), jotka ovat merkityksellisiä käsillä olevassa yritysjärjestelyssä.

Sanomme mitä ajattelemme – emme piilota johtopäätöksiä vaikeaselkoisten varaumien taakse, vaan selitämme, mitä asiat käytännössä tarkoittavat ja mikä vaikutus niillä on yritysjärjestelyn onnistumiseen. Mielestämme hyvä due diligence tarkoittaa ensisijaisesti tätä.

Huomioimme kunkin transaktion  erityispiirteet myös laajemmin liiketoimintamalliin keskittyen. Tiedämme kokemuksesta, mitä yrityskauppa merkitsee suurelle yhtiölle, pienelle yrittäjälle, pääomasijoittajalle, monille muille toimijoille ja näiden kaikkien sidosryhmille – henkilöstölle, johdolle, omistajille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.

Autamme asiakkaita tunnistamaan yritysjärjestelyn keskeiset mahdollisuudet sekä haasteet riippumattomasti ja liiketoiminnan tulevaisuutta ennakoiden. Pidämme huolta siitä, että yritysjärjestelyn tavoite pysyy koko ajan kirkkaana mielessä. Olemme asiakkaan tukena yritysjärjestelyn alusta loppuun saakka. 

Transaction Services -palvelumme

  • Ostajan taloudellinen, verotuksellinen ja juridinen due diligence
  • Myyjän taloudellinen, verotuksellinen ja juridinen due diligence (vendor due diligence)
  • Johdon taloudellinen neuvonanto
  • Kiinteistöjen due diligence
  • Synergiaoletusten arvioinnit
  • Yrityskaupan strukturointi: verotuskysymykset, yhtiöittämiset
  • Avustaminen kauppahintamekanismien ja muiden kauppakirjan taloudellisten kohtien laadinnassa
  • US GAAP- ja IFRS-konversiot
  • Muut palvelut.