• Transaction Services

    Vi berättar vad siffrorna betyder och vad man inte kan se i dem

Transaction Services

Vi utför företagsbesiktningar (due diligence –utredningar) och andra utredningar så att de i varje enskilt fall motsvarar kundens behov. Vårt arbete riktar sig till exakt de kommersiella, ekonomiska och affärsrelaterade tekniska frågor (till exempel köpesummans mekanismer), som är viktiga inom den aktuella företagstransaktionen.

Vi säger vad vi tänker – vi gömmer inte slutledningar bakom svårfattliga reservationer utan vi förklarar vad sakerna betyder i praktiken och vilken betydelse de har på hur företagstransaktionen lyckas. Enligt vår åsikt betyder bra due diligence främst detta.

Vi beaktar även särdragen för varje transaktion i ett större perspektiv, med fokus på affärsmodellen. Av erfarenhet vet vi vad ett företagsköp betyder för ett stort bolag, en småföretagare, ett private equity -bolag, många andra aktörer och olika intressentgrupper – för personal, ledning, ägare, kunder och samarbetspartner.

Vi hjälper kunderna identifiera företagstransaktionens centrala möjligheter och utmaningar på ett oavhängigt sätt och genom att betrakta olika möjliga framtida utvecklingsriktningar av affärsverksamheten. Vi ser till att avsikten för transaktionen hela tiden står i fokus. Vi utgör kundens stöd i företagstransaktionen, från början till slut.

Våra Transaction Services -tjänster

  • Köparens ekonomiska, skattemässiga och kommersiella due diligence
  • Säljarens ekonomiska, skattemässiga och kommersiella due diligence (vendor due diligence)
  • Att hjälpa säljaren med s.k. carve-out-kalkyler, med olika pro forma-kalkyler, att erbjuda stöd vad gäller sammanställandet av dokumentation och förbättrandet av informationens kvalitet. Hjälp med alla andra krav, föreberädelser och finansiell information som rör genomförandet eller förberedandet av en transaktion
  • Utvärdering av synergihypoteser
  • Strukturering av företagsköp: beskattningsfrågor, bolagsbildning
  • Att hjälpa till med utarbetandet av köpesummans mekanismer och övriga ekonomiska punkter i köpebrevet
  • US GAAP- och IFRS-konversioner.