• Corporate Finance

Vi hjälper din organisation utvecklas strategiskt med hjälp av ägararrangemang

Vi är en rådgivare och samarbetspartner som har specialiserat sig på lönsam tillväxt och värdegenerering. De internationella experterna i vårt nätverk och vårt omfattande nätverk av samarbetspartner kompletterar vårt kunnande.

Vi känner till de utmaningar som företag, institutioner och offentliga aktörer, oberoende av storlek, möter. Vi hittar den bästa lösningen även för komplicerade transaktioner. Vi är en aktör helt oberoende av finansiärer.

Våra Corporate Finance-tjänster inkluderar: 

 • Företagsförsäljning och -köp (lead advisory)
  Företagstransaktioner hör alltid samman med ägar- och affärsstrategi. Vi hjälper dig igenom hela eller delar av en försäljnings- eller köpprocess. Ska du sälja hjälper våra rådgivare till med allt från att identifiera potentiella köpare, upprätta försäljningspromemoria och utvärdera bud till att sköta slutförhandlingen. Ska du köpa bistår vi dig med att hitta företag med goda förutsättningar för att sedan ta kontakt och skräddarsy en företagsbesiktning.
 • Branscharrangemang och -konsolideringar
  Genom konsolidering, det vill säga att sammanslå flera företag, erhåller man större företag än tidigare, både i Finland och på den internationella marknaden.
 • Finansieringsrådgivning
  Vi hjälper företag att i olika situationer genomföra nödvändiga finansieringslösningar, att skaffa kapital samt optimera kostnader och likviditet på såväl kort som på längre sikt.
 • Generationsväxlingar
  Inom familjebolag är man ofta mycket oroliga över hur man ska kunna säkerställa verksamhetens kontinuitet, antingen med hjälp av den egna familjen, den befintliga ledningen (MBO-köp) eller en helt ny ägare.
 • Strategisk rådgivning
  Affärsutveckling samt företagstransaktioner förutsätter alltid en strategisk analys och planering av affärsverksamheten. Vi har tillgång till vårt eget produktifierade koncept och erfarenhet av tiotals framgångsrika strategiprocesser.
 • Övriga tjänster som skapar ägarvärde
  Våra tjänster som rör utvecklandet av ägarvärde omfattar strategier för ägarvärde och mångåriga utvecklingsprocesser för mervärde (value management). Affärsverksamhetsplaner och investeringsmemorandum med tillhörande värdedefinition uppkommer ofta som en del av vår tjänst.