Särskild granskning

Särskild granskning

Särskild granskning behövs till exempel vid misstanke om brott mot en lag eller förordning i en sammanslutnings ekonomiförvaltning. Granskningen kan i samband med utredning av missbruk till exempel gälla definitionen av uppgifter, behörigheter och ansvarsområden och anvisningarna för intern kontroll. Särskilda granskningar är ofta förknippade med företagssaneringar eller konkurssituationer.

Våra experter har mycket omfattande och lång erfarenhet av särskilda granskningar. Våra experter har deltagit i mer än 1 500 särskilda granskningar, bland annat börsnoterade bolag som varit i företagssanering eller hamnat i konkurs.

Brett utbud av tjänster inom särskild granskning

Vårt expertteam kan hjälpa våra kunder som behöver särskilda granskningstjänster:

  • granskningar i samband med konkurser
  • granskningar i samband med företagssanering
  • granskning och kvantifiering av skador relaterade till rättegångar, tvister om köpesumma, missförstånd och andra tvister
  • särskilda besiktningar enligt aktiebolagslagen och lag om bostadsaktiebolag

Gransknings- och rapporteringssystematik baserat på vår mångsidiga erfarenhet

Vi säkerställer ett tillförlitligt och användbart resultat av den särskilda granskningen för uppdragsgivaren genom att använda en effektiv revisions- och rapporteringssystematik. Systemet som utvecklats på basis av vår mångsidiga erfarenhet, underlättar beslutsfattandet för kunden när han eller hon får tydlig och tillförlitlig information om de resultat som lyfts fram i revisionsberättelsen. Kontakta oss, vi ger gärna mer information om våra särskilda granskningstjänster för dina behov och din situation!