Intern revision

Intern revision

Intern revision är en oberoende stödfunktion för styrelsen och den högsta ledningen. Vårt uppdrag är att skapa mervärde och förbättra effektiviteten i bolagets verksamhet.

Vi genomför en oberoende, objektiv utvärdering av bolaget, samt konsulterar organisationen för att uppnå nästa utvecklingssteg för att säkra bolagets framtid.

Vi på BDO i Finland har årtionden av erfarenhet med hundratals uppdrag av inhemska och internationella revisioner. Vi hittar en lösning som passar ditt bolag och era utmaningar.

Vår expertis omfattar alla processer och funktioner i bolag och organisationer. Våra uppdrag sträcker sig från att söka en individuell lösning till att hantera en långsiktig, outsourcad internrevision.

Genom att rapportera direkt till bolagets styrelse säkerställer vi en objektiv revision.

Vårt arbete styrs av branschens internationella professionella riktlinjer (IIA Standards).

Vi hjälper er med:

  • Utveckling av affärsverksamhetens processer
  • Verifiering av införandet av bästa praxis
  • Revisioner av dotterbolag med hjälp av BDO:s internationella nätverk
  • Ansvarsfullhet, vid verifiering av värdekedjor
  • Verifiering av efterlevnad av lagstiftning och riktlinjer