Säkerhet, företagssäkerhet och kontinuitetshantering

Säkerhetsledning innebär kontinuerlig utveckling av organisationens verksamhetspraxis och ledningspraxis. Säkerhet är en del av organisationens normala verksamhet. 

Säkerhetens uppgift är att säkerställa kontinuiteten i verksamheten. Med säkerhetsverksamhet skyddas värden som är viktiga för organisationen såsom personal, information, anseende, egendom eller miljö, från risker som riktas mot dem. En ansvarsfull organisation strävar efter att beakta säkerheten i all sin verksamhet.

Vi stöder våra kunder i frågor som rör ledning och utveckling av säkerhet och kontinuitetshantering. Inom områden som kräver särskild säkerhetskompetens ges stöd av BDO:s internationella nätverk av experter. 

BDO:s säkerhetslösningar bygger på stark risk- och riskidentifiering och utveckling av säkerhetsplaner. 

Vi hjälper er med:

  • Bedömningar av nuläget, identifiering av utvecklingsmål
  • Hantering av säkerhet- och kontinuitetsrisker
  • Riskhantering i upphandling och leveranskedjor, ansvarsrisker i upphandling (ESG)
  • Riskhantering och kontroll av informationssäkerhet och dataskydd 
  • Hantering av korruptions-, sanktions-, penningtvätt- och terrorismfinansieringsrisker
  • Utveckling av en god säkerhetskultur och riskmedvetenhet, t.ex. workshops eller självbedömningar
  • Undersökning av påståenden, anmälningar och avvikelser, stöd för vidare åtgärder.