Cyber- och digitalsäkerhet samt dataskydd

Företag och organisationer är beroende av digitala system och informationsteknik. Vår omfattande erfarenhet inom informationssäkerhet hjälper till att säkerställa problemfri drift för er. 

Säkerheten i digitala system hjälper till att skydda affärsverksamhetens kritiska information från externa hot.

Cybersäkerhet fokuserar på att skydda informationssystem och nätverk från olika cyberhot. Cyberhot inkluderar skadeprogram, dataintrång, nätfiske, överbelastningsattacker och andra liknande digitala attacker.

Dataskydd innebär efterlevnad av reglerna för skydd och behandling av personuppgifter. Behandlingen av personuppgifter inkluderar insamling, lagring, användning, utlämnande och förstöring. Reglerna fokuserar på de rättigheter och skyldigheter som är relaterade till behandlingen.

Vi hjälper er med:

  • genomförande av informationssäkerhetsanalyser
  • riskbedömning av informationssäkerheten
  • utarbetande av riktlinjer
  • testning
  • utbildning.