Kyber- ja digiturvallisuus sekä tietosuoja

Yritykset ja organisaatiot ovat riippuvaisia digitaalisista järjestelmistä ja tietotekniikasta. Laaja-alainen kokemuksemme tietoturvasta auttaa varmistamaan teille häiriöttömän toiminnan. 

Digitaalisten järjestelmien turvallisuus auttaa suojaamaan liiketoiminnan kannalta tärkeitä tietoja ulkopuolisilta uhilta.

Kyberturvallisuus keskittyy suojaamaan tietojärjestelmiä ja verkkoja erilaisilta kyberuhilta. Kyberuhkia ovat esimerkiksi haittaohjelmat, tietomurrot, tietojenkalastelu, palvelunestohyökkäykset ja muut vastaavat digitaaliset hyökkäykset.

Tietosuoja tarkoittaa henkilötietojen käsittelyn suojaamista ja käsittelyä koskevien sääntöjen noudattamista. Henkilötietojen käsittely kattaa niiden keräämisen, tallentamisen, käytön, luovutuksen ja tuhoamisen. Säännöt keskittyvät käsittelyyn liittyviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

Autamme teitä:

  • tietoturva-analyysien toteutuksessa
  • tietoturvallisuuden riskienarvioinnissa
  • ohjeistusten laadinnassa
  • testauksessa
  • koulutuksessa.

 Voimmeko olla avuksi?