Turvallisuus, yritysturvallisuus ja jatkuvuuden hallinta

Turvallisuusjohtaminen on organisaation toimintatapojen ja johtamiskäytäntöjen jatkuvaa kehittämistä. Turvallisuus on osa organisaation normaalia toimintaa. 

Turvallisuuden tehtävä on varmistaa toiminnan jatkuvuus. Turvallisuustoiminnalla suojataan organisaatiolle tärkeitä arvoja, kuten henkilöstöä, tietoa, mainetta, omaisuutta tai ympäristöä, niihin kohdistuvilta riskeiltä. Vastuullinen organisaatio pyrkii huomioimaan turvallisuuden kaikessa toiminnassaan.

Tuemme asiakkaitamme turvallisuuteen ja jatkuvuuden hallinnan johtamiseen ja kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä. Erityistä turvallisuusosaamista vaativilla osa-alueilla tukena on BDO:n kansainvälinen asiantuntijaverkosto. 

BDO:n turvallisuusratkaisut perustuvat vahvaan riskien ja vaarojen tunnistamiseen sekä turvallisuussuunnitelmien kehittämiseen. 

Autamme teitä:

  • Nykytilan arviot, kehityskohteiden tunnistaminen
  • Turvallisuus- ja jatkuvuusriskien hallinta
  • Hankinnan ja hankintaketjujen riskienhallinta, hankinnan vastuullisuusriskit (ESG)
  • Tietoturvan ja tietosuojan riskienhallinta ja tarkastus 
  • Korruptio-, pakote-, rahanpesu- ja terrorismin rahoitusriskien hallinta
  • Hyvän turvallisuuskulttuurin ja riskitietoisuuden kehitys, esim. workshopit tai itsearviot
  • Väitteiden, ilmoitusten ja poikkeamien tutkinta, jatkotoimenpiteiden tuki.

Voimmeko olla avuksi?