Väärinkäytösten torjunta ja tutkinta

Väärinkäytösten torjunta

Väärinkäytökset voidaan tyypillisesti jaotella kolmeen pääluokkaan:

 • kavalluksiin, petoksiin ja varastamiseen liittyvät väärinkäytökset (välitön taloudellinen vahinko)
 • lahjontaan, korruptioon ja taloudellisen tiedon vääristelyyn liittyvät väärinkäytökset (viiveellä ilmenevä taloudellinen vahinko)
 • häirintä ja muu sopimaton käyttäytyminen (ei välttämättä taloudellista vahinkoa).

 Selkeiden sääntöjen olemassaolo sekä riskilähtöisesti rakennetun sisäisen valvonnan toimivuus on olennaista väärinkäytösten torjunnassa. Lisäksi yhä useampi maa edellyttää alueellaan toimivilta yrityksiltä korruptiontorjunnan näkökulmasta suunniteltua ohje- ja kontrolliviitekehystä.

 Väärinkäytösten tutkinta

Väärinkäytökset ovat organisaatioissa yleisempiä kuin luullaan. Jos organisaatiossasi epäillään sellaista, on tärkeää välttää paniikkireaktioita ja suunnittelemattomia toimenpiteitä. Tärkein refleksi on turvata todistusaineiston olemassaolo ja estää lisävahinkojen syntyminen.

Tutkinnassa tulee huomioida:

 • maantieteelliset ja organisaation rakenteeseen liittyvät erityispiirteet (yksityinen/julkinen)
 • juridiset vaatimukset ja rajoitteet, esimerkiksi todistusaineiston suhteen 
 • teknologiset mahdollisuudet (muun muassa eDiscovery ja data-analytiikka). 

 Autamme teitä:

 • havainnoimaan ja arvioimaan väärinkäytösriskit
 • suunnittelemaan väärinkäytösriskejä huomioivat politiikat ja kontrollit
 • lisäämään työntekijöiden valppautta väärinkäytösasioissa esimerkiksi koulutuksin
 • väärinkäytösepäilyjen ja -ilmoitusten tutkinnassa
 • tarvittavien jatkotoimien tekeminen (muun muassa varojen jäljitys, vahingonmääritys ja oikeuskäsittelyssä avustaminen).