• IFRS-rådgivningstjänster

  Du får tillgång till kunskapen inom hela vårt expertnätverk

IFRS-rådgivningstjänster

Vi stödjer våra kunder på ett heltäckande sätt för att uppnå, upprätthålla och utveckla IFRS-rapporteringsberedskapen. Vi hjälper finländska och utlandsägda företag som iakttar IFRS-bestämmelserna och företag som planerar en övergång till IFRS-rapportering.

IFRS-standarderna utvecklas och ändras ständigt. Våra experters kunskap är alltid uppdaterad.  Utöver våra erfarna experter har du även tillgång till specialkunskapen inom vårt internationella BDO-nätverk. Vi kommer alltid överens om uppdragens omfattning och genomförandesätt efter din organisations behov.


Tjänster för företag som rapporterar enligt IFRS-standarderna


Vi erbjuder bland annat följande tjänster till företag som rapporterar enligt IFRS-standarderna:

 • utredningar om kommande revideringar av standarderna och deras inverkan
 • skräddarsydda utbildningar om valda IFRS-områden
 • utarbetande och utveckling av rapporteringsmanualer
 • separata kalkyler, till exempel finansiell leasing, nedskrivningstest, anskaffningskalkyler för fusionering av affärsverksamheter samt
 • hjälp vid uppgörande av IFRS-bokslut eller delar av dessa.


Tjänster för företag som planerar att övergå till IFRS-rapportering


Vi erbjuder stöd och rådgivning till exempel i följande frågor:

 • preliminära kartläggningar och utredningar vid planeringen av IFRS-övergångsprojektet
 • kartläggning av rapporteringsprocesser och -system och utvärdering av utvecklingsbehov
 • anpassning av utvecklingsprojekt för anpassning av rapporteringsprocesserna, -organisationen och -systemen så att de stödjer uppnåendet av IFRS-rapporteringsberedskap   
 • övergångskalkyler, s.k. avstämningskalkyler vid IFRS-övergången samt och
 • hjälp vid uppgörandet av det första IFRS-bokslutet.