This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
 • IFRS-rådgivningstjänster

  Du får tillgång till kunskapen inom hela vårt expertnätverk

IFRS-rådgivningstjänster

Vi stödjer våra kunder på ett heltäckande sätt för att uppnå, upprätthålla och utveckla IFRS-rapporteringsberedskapen. Vi hjälper finländska och utlandsägda företag som iakttar IFRS-bestämmelserna och företag som planerar en övergång till IFRS-rapportering.

IFRS-standarderna utvecklas och ändras ständigt. Våra experters kunskap är alltid uppdaterad.  Utöver våra erfarna experter har du även tillgång till specialkunskapen inom vårt internationella BDO-nätverk. Vi kommer alltid överens om uppdragens omfattning och genomförandesätt efter din organisations behov.


Tjänster för företag som rapporterar enligt IFRS-standarderna


Vi erbjuder bland annat följande tjänster till företag som rapporterar enligt IFRS-standarderna:

 • utredningar om kommande revideringar av standarderna och deras inverkan
 • skräddarsydda utbildningar om valda IFRS-områden
 • utarbetande och utveckling av rapporteringsmanualer
 • separata kalkyler, till exempel finansiell leasing, nedskrivningstest, anskaffningskalkyler för fusionering av affärsverksamheter samt
 • hjälp vid uppgörande av IFRS-bokslut eller delar av dessa.


Tjänster för företag som planerar att övergå till IFRS-rapportering


Vi erbjuder stöd och rådgivning till exempel i följande frågor:

 • preliminära kartläggningar och utredningar vid planeringen av IFRS-övergångsprojektet
 • kartläggning av rapporteringsprocesser och -system och utvärdering av utvecklingsbehov
 • anpassning av utvecklingsprojekt för anpassning av rapporteringsprocesserna, -organisationen och -systemen så att de stödjer uppnåendet av IFRS-rapporteringsberedskap   
 • övergångskalkyler, s.k. avstämningskalkyler vid IFRS-övergången samt och
 • hjälp vid uppgörandet av det första IFRS-bokslutet.