• Lakipalvelut

  Tukenasi juridisissa kysymyksissä

Lakipalvelut

Yritystoiminnassa, yritysten välisissä järjestelyissä sekä valtion- ja kuntien hallinnossa on otettava jatkuvasti huomioon normien ja säännösten muuttuminen. Laki- ja veroasiantuntijamme auttavat esimerkiksi yhtiöoikeuteen, liiketoimintajärjestelyihin sekä sopimusoikeuteen liittyvissä kysymyksissä. Kansainvälisen verkostomme lakiasiantuntijoiden avulla voimme tukea asiakkaitamme myös kansainvälisissä lakikysymyksissä.

 

Osaamisemme kattaa mm. seuraavat aihealueet:

 • yhtiöoikeudelliset kysymykset
 • yritysjärjestelyjen suunnittelu ja neuvonta
 • neuvonta kuntien yhteistoiminnassa ja kuntayhtymien perustamisessa ja purkamisessa
 • oikeudelliset Due Diligence -tarkastukset
 • neuvonanto hallintoriita-asioissa ja muissa hallintoprosesseissa
 • työnantajien neuvonanto työ- ja virkasuhdeasioissa
 • YT-menettelyissä avustaminen
 • julkisten hankintojen ja niiden muutoksenhaun neuvonanto
 • kilpailuoikeus- ja valtiontukikysymykset
 • neuvonta kaupallisissa sopimuksissa
 • kirjanpito- ja tilintarkastusoikeus
 • sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan tukipalvelut sekä
 • tietoturvaan ja henkilötietojen käyttöön liittyvä neuvonta.

 

Yhtiöt ja niiden rahoitus

Palvelemme osakeyhtiöiden hallintoon ja rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä. Meiltä saat apua yrityksen tai yhteisyrityksen perustamiseen, osakeanteihin, lunastusprosesseihin ja muihin osakejärjestelyihin. Suunnittelemme ja arvioimme yrityksen pääomarakennetta ja lainajärjestelyjä puolestasi. Neuvomme omistajaohjausasioissa, laadimme toimielinten kokousten pöytäkirjoja ja autamme kaupparekisteriasioissa. Myös aravarajoitteisten kohteiden hallintoon liittyvät kysymykset ovat erityisalaamme.
 

Liiketoimintajärjestelyt

Avustamme yritysjärjestelyissä ja muissa toiminnan uudelleenjärjestelyihin liittyvissä juridisissa kysymyksissä. Olemme asiakkaidemme tukena konsernirakenteen suunnittelussa, fuusioiden ja jakautumisten toteuttamisessa sekä liiketoimintakaupoissa. Laadimme myös liiketoiminnan ja muun omaisuuden siirtoon tarvittavat kauppakirjat ja luovutussopimukset. Lisäksi voimme osallistua neuvotteluihin ja avustaa neuvotteluissa tarvittavan dokumentaation tuottamisessa.
 

Sopimukset

Palvelutuotannon järjestämisen sopimukset vaativat erityisosaamista. Asiantuntijamme neuvovat niiden tekemisessä tai vaihtoehtoisesti laativat sopimuksen puolestanne. Olemme erikoistuneet myös maan tai rakennusten käyttöön liittyviin sopimuksiin kuten maanvuokra-, huoneenvuokra- ja hallinnanjakosopimuksiin, sekä kiinteistöjen ja huoneisto-osakkeiden lisäksi muiden kiinteistöyhtiöiden kauppoja koskeviin asiakirjoihin.