Asiakkaamme kertovat

Haluamme auttaa asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa ja ratkaisemaan haasteet. Tavoitteemme on luoda pitkäkestoisia asiakassuhteita, ja pisimmät ovatkin kulkeneet mukanamme alusta alkaen.

Alta löydät asiakkaidemme kokemuksia siitä, millaista kanssamme on tehdä työtä.

NYAB Oyj 

Kestävän infrastruktuurin ja uusiutuvan energian rakentaja NYAB Oyj suunnitteli keväällä 2022 siirtymistä IFRS-raportointiin. First North -listayhtiö etsi rinnalleen kumppania, joka kykenisi tukemaan vaativaa projektia tehokkaasti vankalla asiantuntijuudella sekä henkilökohtaisella ja helposti lähestyttävällä toimintamallilla.  

- Valitsimme BDO:n kumppaniksemme luotettavan ja joustavan palvelun sekä kattavan asiantuntijaverkoston vuoksi. Jo tarjousvaiheessa BDO:n asiantuntijat kiinnittivät erityistä huomiota yksityiskohtiin ja olivat aidosti kiinnostuneita toimimaan taloustiimimme tukena, NYAB Oyj:n talous- ja rahoitusjohtaja Aku Väliaho kertoo.

Käänteisestä hankinnasta listautumistavoitteisiin

Yhteistyö aloitettiin keväällä 2022. NYAB toteutti IFRS-konversioperiodilla harvinaisen käänteisen hankinnan, jossa hankkijaosapuoli määriteltiin IFRS-standardien mukaisesti hankinnan kohteeksi ja konsernin kirjanpidolliseksi emoyhtiöksi tulikin alkuperäinen ostokohde. NYAB julkaisi ensimmäisen kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti laaditun konsernitilinpäätöksensä 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta kesäkuussa 2023 ja tavoittelee nyt listautumista Nasdaq First North Premier Growth Market -markkinapaikalle Ruotsissa.

- Yhteistyömme tavoitteena on ollut auttaa NYABia IFRS-raportointiin siirtymisessä sekä välittää asiantuntijoidemme osaamista yhtiölle. Projektitiimiä on vahvistettu aina tarpeen mukaan eri osa-alueiden asiantuntijoilla sekä Suomesta että Ruotsista, BDO Oy:n IFRS Country Lead Vesa Vuorinen kertoo.

Sujuvaa yhteistyötä ja tuloksellista projektinhallintaa 

Vaikka asiakokonaisuus on luonteeltaan vaativa, voi sen parissa työskenteleminen olla kuitenkin sujuvaa ja rentoa. Tällöin myös kommunikointi projektin aikana toimii avoimesti ja viivytyksettä.  Kokeneista ammattilaisista koostettava ydintiimi halutaan pitää samana, jotta yhteistyö olisi mahdollisimman tehokasta ja vaivatonta. 

- Meille on ollut tärkeää, että toimiminen projektissa on sujuvaa ja että projektikokouksissa olisi ajoittain jopa hauskaa. Näin projektitiimistä muodostuu yhtenäinen ja siten puolestaan päästään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen, Vuorinen jatkaa.

- Vaikka NYABin IFRS-konversio osoittautuikin alkuperäistä suunnitelmaa monimutkaisemmaksi käänteisen hankinnan vuoksi, saimme projektin joustavasti ajallaan maaliin. Arvostimme myös merkittävästi BDO:n tarjoamaa konversion jälkeistä tukea taloushallinnollemme. Yhteistyömme onkin toistaiseksi jatkunut vielä tapauskohtaisesti haastavampien IFRS kysymysten ratkaisemisissa, toteaa Väliaho.

Hämeenlinnan kaupunki 

Julkisen sektorin suuret muutokset sekä vallitseva maailmantilanne asettavat uudenlaisia haasteita myös kuntien ja kaupunkien taloudelle. Hämeenlinnan kaupungin talousyksikön työtä tukevat hyvä organisaation yksiköiden välinen yhteistyö ja viestintä sekä ulkopuolisten kumppaneiden, kuten tilintarkastajien, tuki.

Hämeenlinnan kaupungin talousjohtaja Jussi Oksa kiittelee koko Hämeenlinnan kaupungin työyhteisöä ja ilmapiiriä.

– Täällä tukea saa, kun sitä tarvitsee. Hämeenlinnan kaupungin porukalta saa aina apua, kun kysyy – ja sama pätee BDO:laisten kanssa. Vastauksia saa nopeasti ja vuorovaikutus on erittäin välitöntä, Jussi Oksa kertoo.

Oksa tietää, että tilintarkastusyhteistyökumppanin on oltava tarkka riippumattomuudesta, mutta että on myös asioita, joissa tilitarkastusyhteisö voi tarjota konsultatiivista apua ja osaamista. Yhteistyössä BDO:n kanssa Oksa arvostaa erityisesti auttavaista ja helppoa asioiden käsittelyä mikä tekee asioinnista sujuvaa – alueella kuin alueella.

Hämeenlinnan kaupungin, kuten muidenkin kuntien ja muiden julkishallinnon organisaatioiden hankinnat tehdään hankintalain mukaisesti. Oksa on nähnyt talousjohtajan roolissaan nyt useamman kilpailutuksen, mutta ei itse ole mukana tekemässä tilintarkastuskumppanin kilpailutusta kaupungille.

– Hämeenlinnan kaupungin tarkastustoimi tekee työnsä hyvin itsenäisesti. Näin varmistetaan, että tarkastettavien asema ei vaarannu, Oksa kertoo.

Kilpailutuksia on ollut useita ja tarkastusryhmän kokoonpanokin elänyt vuosien varrella, mutta BDO on valikoitunut Hämeenlinnan kaupungin kumppaniksi jo yli 17 vuoden ajan.

– Asiakkaan näkökulmasta sillä on oma arvonsa, että kumppanimme tuntee organisaatiomme ja toimintamme. Suuri osa tekemisestä henkilöityy tietysti kontaktihenkilöömme Minna Ainasvuoreen, mutta myös muihin BDO:n henkilöihin.

Oksalla on kokemusta BDO:n palveluista myös konsernin puolen hallitustyöskentelystä. Asiakaskokemus on ollut poikkeuksetta välitön, auttavainen ja ammattitaitoinen myös siellä.

– Tämä on ihmisiin liittyvä juttu, mutta jotain BDO on myös yrityksenä onnistunut tekemään oikein. Kulttuuri ja toimintatapa näyttää periytyvän tekijältä toiselle, mikä kertoo BDO:sta yhtiönä ja työkulttuurista siellä, Oksa sanoo.

Oksa kertoo, että myös muut hänen tiimissään ovat kehuneet vuorovaikutusta BDO:n kanssa.

Ajankuva on hektinen ja täynnä muutoksia

Meneillään oleva Ukrainan sota, työtaistelutoimet, Hämeenlinnan kaupungin strategiapäivitys ja hyvinvointialueuudistukset tekevät arjesta melko hektistä. Myös tulevaisuuden yhteistyömallit toimijoiden kesken voivat kokea muutoksia.

– Tilintarkastajien rooli tulee olemaan suuri esimerkiksi hyvinvointialueuudistuksissa. On otettava huomioon siirtoja koskettavat asiat sekä niiden jälkeinen aika, Oksa pohtii. – Tilintarkastuksessa ylipäätään haastavimpia asioita ovat konserniin liittyvät asiat: fuusiot ja konsernin tilinpäätös: tilintarkastajalla on tässä iso, jopa ohjaava rooli.

Hyvinvointialueiden eli hykyjen valmistelujen asiat työllistävät Oksaa ja hänen tiimiään paljon tänä vuonna. Myös talouden tasapainottaminen on saatava eteenpäin. – Tällaista määrää isoja juttuja ei ole ollut omana aikana – tämä on poikkeuksellista kuntakentällä. Jos saman verran toimintoja siirretään kunnalta vielä tulevaisuudessa pois kuin nyt, niin kuntaa ei enää ole, Oksa kertoo.

Kaupunkien toimintojen rakennemuutokset ja yhtiöittämiset tuovat uudenlaisia tarpeita osaamiseen

Kaupunkien toimintojen yhtiöittäminen on viime aikoina lisännyt asiantuntijuuden tarvetta.

– Hämeenlinna on Suomen kehto kuntien yhtiöittämisessä. Viime vuosina on myyty paljon toimintoja. Omasta näkökulmasta ei sisällöllistä muutosta tilintarkastustarpeisiin ole juurikaan tullut, mutta asiat tuntuvat tulevan vuosi vuodelta vaikeammiksi: konsultatiivinen tarve kasvaa ja poliittinen kiinnostus on lisääntynyt, Oksa pohtii.

Yhtiöpuolen ja kaupungin tilintarkastusprosessit ovat itsessään melko samanlaisia, mutta julkishallinnon puolella työmäärä on usein paljon suurempi. Myös julkisuuden aspekti tuo omat käänteensä tekemiseen.

Haasteita tuottaa joskus myös kirjapitolaki, joka ei ole täysin kuin veteen piirretty viiva.

– Koska tulkinnat kirjanpitolaista ja muista kirjanpitosäännöksistä eivät aina ole yksiselitteisiä on kumppanin sisäisellä viestinnällä suuri rooli. Tässä kohtaa BDO on aina noussut edukseen: tiettyyn asiaan on yksi asiantuntija ja keskusteluyhteys on aina sujuvaa.

Oksa lisää, että BDO:n kuntien ja julkishallinnon toimialan tunteminen on syvää. BDO tarjoaa myös paljon benchmark-mahdollisuuksia, sillä heillä on runsaasti kokemusta ja tietoa muista kunnista sekä kaupungeista.

Toimintamallin muutos helpotti konsernitilinpäätöksen laatimista

Julkishallinnon puolella on yleistä, että tilinpäätös käsitellään hallituksessa ennen tilintarkastusta.

— Alkuaikoinani kaupungilla useampi tilinpäätös meni uusiksi tilintarkastuksessa havaittujen virheiden takia, ja se oli harmittavaa. Päädyttiin muuttamaan prosessi sellaiseksi kuin osalla toimijoista jo oli, ja tilintarkastus siirrettiin tehtäväksi keskeisin osin ennen tilinpäätöksen julkistamista, Oksa kertoo.

Hämeenlinnan kaupunki muutti toimintamalliaan ja edellytti konsernin yhtiöt sopimaan tilintarkastukset jo syksyllä seuraavalle keväälle ja ajoittamaan ne ennen tilinpäätöksen julkistamista. Tämä paransi laatua merkittävästi nimenomaan konsernitilinpäätöksen osalta.

– Tämä oli iso juttu uudelle talousjohtajalle ja BDO:n apu oli korvaamaton muutoksessa, Oksa summaa.

Salomaa Yhtiöt 

Salomaa on vuodesta 1935 lähtien toiminut perheomisteinen yhtiöryhmä, joka tarjoaa markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijapalveluita. Yhtiöiden tilintarkastuksista vastaa BDO. Tarkastuspalveluiden lisäksi BDO tukee Salomaata kattavasti myös muissa taloushallinnon asiantuntijatehtävissä aina verotuksesta yhtiöoikeuteen. 

Salomaa tunnetaan erityisesti kyvystään auttaa asiakkaitaan markkinoimaan paremmin. Tästä pitävät huolen yhteensä yli 400 Salomaan eri osa-alueiden markkinoinnin ja viestinnän ammattilaista.

– Tarjoamme asiakkaillemme markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijapalveluita. Olemme alamme suurin suomalainen perheomisteinen yhtiöryhmä. Liikevaihtomme oli edellisessä tilinpäätöksessämme 185 miljoonaa euroa, kertoo Salomaa-konsernin Group Financial Controller Heidi Govenius


Kattavaa ammattiosaamista aina verotuksesta yhtiöoikeuteen

BDO vastaa koko konsernin tilintarkastuksista. Yhteistyö alkoi noin kuusi vuotta sitten, kun Salomaa valitsi uuden päävastuullisen tilintarkastajan. 

– Ensimmäisen kerran BDO teki minuun vaikutuksen silloin, kun he aloittivat päävastuullisena tilintarkastajana. Meillä oli juuri vaihtunut ihmisiä sen verran, että halusimme asiantuntevaa tukea. Meillä oli kesken paljon sisäisiä, kertaluonteisia hankkeita ja eriä, jotka piti saattaa loppuun. BDO oli tukenamme ja tarjosi apua sekä lisäarvoa. Tuntui, että he halusivat meidän onnistuvan, Govenius muistelee. 

– Tällä hetkellä ostamme BDO:lta pääsääntöisesti juuri tillintarkastuspalveluita. Sen lisäksi saamme heiltä aina tarvittaessa ammattiosaamista ja apua, olipa kyse sitten verotuksesta, yhtiöoikeudesta tai mistä tahansa muusta, mitä matkan varrella eteen tulee. Näissä tilanteissa käännymme heidän puoleensa, Govenius jatkaa.

Toimintaa kehitetään yhdessä

Erityisen paljon Salomaalla arvostetaan sitä, kuinka BDO tuo tilintarkastusprosessinsa yhteydessä esille asioita, joita konsernissa voitaisiin tehdä paremmin tai mihin olisi hyvä kiinnittää huomiota. Tämä auttaa toiminnan kehittämisessä ja sellaistenkin kehityskohtien tunnistamisessa, jotka muuten saattaisivat jäädä huomaamatta. 

– Nämä kehitettävät asiat voivat olla esimerkiksi hallinnollisia asioita. Se tuo meille lisäarvoa, kun tiedämme, että joku tarkastelee toimintaamme myös tästä näkökulmasta ja tuo esille mahdollisia vaihtoehtoja. Meillä on kova luotto heidän asiantuntijapalveluihinsa, Govenius kiittelee.

Trainers' House

Trainers’ House auttaa ihmistä eteenpäin hänelle merkityksellisellä polulla. Yritys synnyttää mainetta, luo mahdollisuuksia ja tarjoaa menestyksen metode

– Autamme ihmistä eteenpäin. Se on meidän tehtävämme, kertoo Saku Keskitalo Trainers’ Housen talousjohtaja. Keskitalo vastaa myös tytäryhtiö Ignis Oy:n toiminnasta.

Toiminnan ydin näkyy myös Trainers’ Housen henkilöstön sisäisessä urakehityksessä. Talouspäällikkönä toimiva Iiris Nummila aloitti Trainers’ Housen Espanjan toimipisteellä markkinoijan roolissa. Pääkonttorissa avautui talouden asiantuntijan tehtävä, jonne Nummila pääsi siirtymään. Siitä lähtien vastuut taloushallinnon tehtävissä ovat vain lisääntyneet, aina osana tytäryhtiön johtoryhmässä työskentelemiseen asti. Tällä hetkellä Nummila vastaa Trainers’ Housen taloushallinnon päivittäisestä pyörittämisestä ja on ainut tiimissä, joka on kokopäiväisesti tekemisissä talousasioiden kanssa – yhdessä BDO:laisten kanssa.

IFRS-asiantuntijat, ESEF-tilinpäätös ja muu taloushallinnon pörssiosaaminen löytyi BDO:lta

Trainers’ House tuli BDO:n asiakkaaksi vuoden 2020 lopulla vain kuukauden siirtoajalla.

– Tarvitsimme uuden taloushallinnon kumppanin, koska minä tein virheen, Keskitalo valaisee.

– Hyvin pitkään meitä palvellut talouspäällikkö jäi yrityksestä pois ja Iiriksen tehtävänkuva muuttui. Tässä kohtaa hankimme taloushallinnon kumppanin ja teimme virheen kumppanivalinnassa. Asian kanssa kipuiltiin turhankin pitkään, Keskitalo taustoittaa.

Perusteellisen taloushallinnon ollessa keskeinen osa yrityksen toimintaa – etenkin pörssiyhtiössä – tietyt velvoitteet on huomioitava.

–Trainers’ Housen oli löydettävä uusi kumppani epäsopivaksi osoittautuneen taloushallinnon kumppanin tilalle.

– Aloimme selvittää vaihtoehtoja potentiaalisista kumppaneista ja tarkastelussa BDO osoittautui parhaaksi, Keskitalo kertoo.

– Ostamme ensisijaisesti ammattitaitoa. Puretaan tämä osiin. Tarkkuus: emme hae virheettömyyttä, mutta korkeaa osumistarkkuutta. Erityisosaaminen: pörssiyhtiönä tarvitsemme esimerkiksi IFRS-osaamista. Luottamus on todella tärkeässä roolissa. Ajattelemme, että BDO:n tiimi on osa meidän tiimiämme; puolin ja toisin hoidamme hommat hyvin. Ennakoimme ja saamme toisemme paremmaksi, Keskitalo kuvailee yhteistyötä.

BDO oli Trainers’ Housesta alusta alkaen hyvin kiinnostunut ja aina perusteellisesti valmistautunut tapaamisiin. Tämä lisäsi luottamusta ja rakensi hyvää pohjaa yhteistyölle jo ensi tapaamisesta.

– BDO otti esimerkiksi jo ensi tapaamisissa IFRS-asiantuntijoita mukaan.

Trainers’ Housella on pieni taloustiimi ja yritys on samaan aikaan kuitenkin pörssiyhtiö monine velvoitteineen.
– Käydessämme vaihtoehtoja läpi pörssiosaaminen puuttui monelta isoltakin toimijalta. BDO nousi tässä edukseen, Nummila kehuu.

Kumppanuus on vastavuoroista ja kiittämisen kulttuuri palkitsee

BDO hoitaa Trainers’ Housen arvonlisäverotusasiat, veroilmoitukset, tilinpäätökset ja ESEF- eli listayhtiöiden tilinpäätökset ja kirjanpidon pois lukien myyntilaskut. Nummila hoitaa laskutuksen kokonaisuudessaan Trainers’ Housen puolella.

– Meidän mielestämme Trainers’ House on toiminut erinomaisena kumppanuutena ja yhteistyö heidän kanssaan on fiksusti rakennettua. Heidän kanssaan tulee tunne, että olemme samassa veneessä, kuvailee Kajsa Backas-Heikkilä, BDO:n taloushallinnon palvelujen liiketoimintajohtaja.

BDO:n puolella tiimissä on mukana kirjanpitäjiä, IFRS-asiantuntijoita sekä tulo- ja arvonlisäverotuksen asiantuntijoita. Yhteistyöhön kuuluvat kuukausipalaverit, mutta vuorovaikutuksessa ollaan tiiviisti.

– Viimeksi tänään olen ollut yhteydessä BDO:n kanssa. Koen, että he ovat yhtä lailla minun työkavereitani kuten ovat oman yhtiön ihmisestkin, Nummila sanoo.

– Yksi upea asia Trainers’ Housen organisaatiokulttuurissa on kiittämisen kulttuuri. He kiittävät työstä ja nostavat esille hyviä asioita. Totta kai saamme heiltä myös kehitysehdotuksia ja he osaavat pyytää meiltä tarvitsemaansa. Kiittämisen kulttuuri motivoi myös yhteistyökumppania, Backas-Heikkilä pohtii.

Yhteistyön fokus on tulevaisuudessa ja kaikki talouden tekeminen suunnitellaan yhdessä

– BDO:n poikkeuksellisen hyvä asiakaspalvelu näkyy ammattitaidossa ja nopeudessa, Nummila kertoo.

– Jos esimerkiksi kysymme apua BDO:lta, niin he vastaavat nopeasti ja jos on jotain mitä emme ymmärrä, niin he auttavat ymmärtämään. Ja jos asioistamme BDO:lla vastaava kirjanpitäjä ei tiedä, hän selvittää. Emme jää koskaan yksin.

– Perusarki toimii erittäin hyvin. Meille on yhteistä se, että tykkäämme tehdä tarkat suunnitelmat etukäteen, Keskitalo täydentää

Trainers’ House kuvaa yhteistyössä BDO:n kanssa fokuksen olevan tulevaisuudessa. Tekeminen ei ole vain virheiden korjaamista.

– Niin henkilökohtaisesti kuin bisneksen näkökulmasta ajankäytön merkitys on suuri. Talousjohtajan näkökulmasta yhteistyö on ideaalia, kun fokus on eteenpäin eikä taaksepäin. Ennakoidaan asioita: tällaiset standardit ovat tulossa tai muuttumassa.

Keskitalon mukaan BDO:n myötä hänelle on vapautunut enemmän aikaa bisneksen johtamiseen ja kehittämiseen.

Tavoite paperittomasta taloushallinnosta toteutunut ja henkilöriskit vähentyneet

Talousjohtaja Saku Keskitalo asetti Trainers’ Houselle viisi vuotta sitten tavoitteeksi, että yrityksellä olisi täysin paperiton taloushallinto viiden vuoden kuluttua ja että taloushallinto ei olisi liikaa yhden ihmisen varassa.

– Vaikka tilinpäätös on vielä kesken, voin sanoa taloushallintomme olevan täysin paperiton. BDO:n myötä saimme myös tiimin hoitamaan talousasioita eikä tarvitse huolehtia, että työ ei olisi vain yhden ihmisen hartioilla, kertoo Keskitalo tyytyväisenä.

Sujuva yhteistyö rauhoittaa arkea

Trainers’ Housen yhteistyö BDO:n kanssa on vielä aika alkuvaiheessa, mutta jo nyt on tullut selväksi, että kumppanivalinta oli oikea. Sujuva yhteistyö on rauhoittanut arkea Trainers’ Housella ja yrityksen taloushallinnon nykytilanteeseen ollaan hyvin tyytyväisiä.

– Olemme kokeneet aiemmin, miten kamalaa tilinpäätöksen laatiminen voi olla ja nyt saimme todeta, että jos tämä menee näin helposti niin tämähän voi olla ihan hauskaakin, Nummila naurahtaa.

– Sakulta vapautunut aikaa ja minä olen saanut mielenrauhan, Nummila lisää.


Trainers’ Housen tehtävä on auttaa ihmistä eteenpäin hänelle merkityksellisellä polulla. Trainers’ House synnyttää mainetta, luo mahdollisuuksia ja tarjoaa menestyksen metodeja – niin asiakkaille kuin omille työntekijöilleen.

Trainers’ House on perustettu vuonna 1990. Yhtiö työllistää 126 työntekijää täysipäiväisiksi työntekijöiksi muutettuna ja sen toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Oulussa ja Espanjan Torreviejassa. Trainers’ Housen vuoden 2021 liikevaihto oli 10,3 miljoonaa euroa, liiketoiminnan kannattavuutta kuvaava operatiivinen voitto 1,3 miljoonaa euroa (13 % liikevaihdosta). Yhtiön omavaraisuusaste oli 70 %. Yhtiö on nettovelaton. Lue lisää: https://www.trainershouse.fi

Xplora 

Xplora Mobile on norjalainen innovaatio: ranteessa pidettävä kellopuhelin lapsille. Xplora X5-puhelin lapsen ensipuhelin, jolla voi soittaa, lähettää viestejä ja huoltaja voi seurata lapsen sijaintia älypuhelinsovelluksesta. Xplorassa ei ole pääsyä internetiin, Someen tai pelejä. Yhteistyö BDO:n kanssa alkoi, jotta Xploran Suomen liiketoiminnan vetäjä sai keskittyä olennaiseen.

– Sain vuoden 2019 tammikuussa mahdollisuuden lähteä tuomaan Suomeen positiivista vaihtoehtoa lapsiperheiden älypuhelimiin. Tiesin "Nokialandian” haasteet tällaisen tuotteen lanseeraamiseen, mutta koko konsepti tuntui sydämessä hyvältä ja halusin tehdä hyvää, kertoo Xplora Mobile Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen liiketoimintaa vetävä Timo Vaskio.

– Heti alkumetreistä BDO tuli mukaan toimintaan. Tiesin, että haluan Xploran kanssa keskittyä olennaiseen eli maailmanluokan asiakaspalveluun ja myyntiin sekä markkinointiin. Kaiken muun halusin ulkoistaa, Vaskio taustoittaa.

- BDO:lla oli meidän tarpeisiimme sopivan laaja palvelutarjonta. BDO oli ehkä alkuvaiheeseemme jopa turhan järeä, mutta oli tärkeää löytää heti kumppani, jonka kanssa saatoimme kasvaa. Myös laadulla ja ammattitaidolla esimerkiksi kansainvälisen verotuspuolen ymmärtämisessä oli suuri merkitys. Halusin ulkoistaa koko taloushallinnon oikealle kumppanille, Vaskio täsmentää.

Kansainvälisessä yritystoiminnassa alv-asiat on saatava oikein alusta asti

BDO ja Xplora Mobile aloittivat keskustelut yhteistyöstä tammikuussa 2019. Yhteistyön käynnistyttyä BDO toimi Xploran apuna yhtiön perustamisasioissa. Pohjoismaiden sisällä maahantuontia ja Suomessa paikallista jälleenmyyntiä sekä verkkokauppaa varten piti selvittää alv-asiat ja BDO-verkoston avulla tämä onnistui helposti. BDO pystytti uudelle yritykselle kaikki tarvittavat taloushallinnon palvelut. Näihin kuuluivat muun muassa kirjanpito, raportointi, alv ja tuloverot, tilinpäätös sekä pöytäkirjat. Tällä hetkellä BDO toimii Xploralle ulkoistettuna taloushallinnon kumppanina. Palveluun kuuluu palkanlaskenta, kirjanpito, raportointi, tilinpäätökset ja tarpeen mukaan veroneuvonantoa.

- Osa uuden yrityksen verotusasioista piti ratkaista jo alusta alkaen – ennen kuin yritystoimintaa pystyi edes aloittamaan, Vaskio muistelee.

– Onneksi valitsin ammattimaisen organisaation, jolta hoituivat veroteknisemmätkin asiat. Käytimme BDO:n palveluita heti alusta asti laajalla skaalalla, vaikka olimme silloin vielä start-up-yritys. Nyt olemme kasvaneet ja työllistämme Suomessa kuusi henkilöä, liikevaihtomme on kasvanut 220% kuluneen parin vuoden aikana ja tarvitsemme entistä enemmän BDO:n kaltaista taloushallinnon kumppania, Vaskio täsmentää.

BDO:n poikkeuksellisen hyvä asiakaspalvelu näkyy taloushallinnon tiedonsaannissa ja vastausten laadussa

BDO:n palvelulupaus näkyy työarjessa positiivisessa mielessä.  

– Esimerkiksi, jos kysymme jotain, meille vastataan nopeasti ja saamme vastauksen, josta on heti apua, Vaskio kuvailee.

Vaskio arvostaa BDO:n osaamista veroasioissa ja kansainvälisen bisneksen verokantatietämyksessä.

– BDO:n puolella on hyvä taustaryhmä takana eli selvittävät puolestani kaiken.  

Vaskiosta on huojentavaa, kun voi luottaa, että BDO:n antamat tiedot ovat laillista ja varmistettua informaatiota.

– Voin luottaa saamani tiedon oikeellisuuteen, Vaskio summaa.  

Erityistä arvoa kumppanuudelle tuo ystävällinen vuorovaikutus ja positiivinen henkilöstö. Xplora Mobile on positiivinen brändi, jonka syvällä arvoissa on hyvän tekeminen.  

– On hienoa, että saamme jakaa positiivisuutta kumppanuudessa BDO:n kanssa, Vaskio kertoo.

Myös BDO arvostaa kumppanuudessa Xploran kanssa mutkatonta kommunikaatiota ja helppoa kanssakäymistä.

–Kommunikaatio välillämme toimii saumattomasti ja se näkyy suoraan työn sekä raporttien laadussa. Xploralla ollaan aidosti kiinnostuneita luvuista ja kehityksestä, asioihin tartutaan aikailematta ja tarvittavat tiedot toimitetaan ajoissa. Tehokas ja positiivinen asenne näkyy koko organisaatiossa ja se tekee kanssakäymisen heidän kanssaan erittäin miellyttäväksi ja helpoksi, kuvailee Carita Holmgren, BDO:n kirjanpito- ja verotiimin esihenkilö.

Vaskion mielestä BDO:laisten kanssa on helppo asioida, kun he pärjäävät hyvin ihmisten kanssa.

–Vaikeat asiat kerrotaan selkokielelle eikä meitä pommiteta superteknisillä termeillä. BDO:n kanssa ei tarvitse tuntea itseään tyhmäksi. Myös kehitysehdotukset meidän puoleltamme otetaan vastaan hyvin rakentavasti ja tervetulleesti.  
Jokin aika sitten Xplora ehdotti laskupohjan muokkaamista ulkomuotoa enemmän Xploran brändi-ilmeen mukaiseksi. Kehitysidea otettiin vastaan BDO:lla innostuneesti ja sitä edistettiin heti.

– Tämä on pieni asia isossa kokonaisuudessa, mutta kertoo paljon yhteistyöstä. Mielestäni teimme hyvän kumppanivalinnan, Vaskio summaa.

 

Xploran visiona on auttaa ja turvata perheiden arkea, tuomalla markkinoille lapsille suunnatun ensipuhelimen. Xplora Mobilen avulla lapset eivät elä lapsuutta naama ruudussa vaan kädet levällään turvassa ja tavoitettavissa. Xplora-teknologiaa käyttää yli 700 000 perhettä maailmanlaajuisesti. Tutustu https://www.xplora.fi/