Energi och infrastruktur

Energi och infrastruktur

Omvandlingen av energisektorn väcker många aktuella frågor för både företag, politiska beslutsfattare och konsumenter. Att sänka koldioxidutsläppen, säkra kritisk energi och infrastruktur, digitalisera sektorn och upprätthålla kostnadseffektivitet innebär utmaningar för branschen, men skapar också nya möjligheter. Energi- och infrastrukturprojekt är ofta stora och kritiska helheter som kräver mångsidig expertis under sin livscykel, allt från kapitalanskaffning och skattemässiga särdrag till riskhantering och mångsidig juridisk expertis.

BDO hjälper sina kunder på ett övergripande sätt med frågor som rör energi- och infrastrukturprojekt. Vi har fungerat som rådgivare för kunder i både den privata och den offentliga sektorn när det gäller de mest utmanande projekten i branschen, vilket innebär att vi känner till branschens särdrag och fallgropar. Vi kan skräddarsy en effektiv lösning på energisektorns mångsidiga utmaningar för våra kunder.

Våra tjänster för företag inom energi- och infrastrukturbranschen omfattar bland annat:

  • företagsarrangemang inklusive försäljning, förvärv, kapitalarrangemang och värderingar
  • revision
  • riskhanteringstjänster
  • due diligence
  • skattefrågor
  • holistiskt fastighetsportföljtänkande
  • risk- och kontinuitetskartläggningar av informationssystem