• Fastigheter och Byggverksamhet

Fastigheter och Byggverksamhet

Bygg- och fastighetsbranschen är den största affärssektorn i Finland. Konjunkturväxlingar och variationer i stöd och reglering skapar både risker och möjligheter för sektorn. Våra experter som specialiserar sig på verifierings- skatte- och rådgivningstjänster säkerställer att våra kunder inom bygg- och fastighetssektorn baserar sin verksamhet på tillförlitlig ekonomisk information. Vi hjälper till att hantera risker förknippade med branschen och att utnyttja branschens möjligheter. Bland våra kunder finns hundratals hus- och fastighetsbolag, byggföretag, kommuner, allmännyttiga fastighetsägare och andra aktörer inom branschen.  

Vi kan hjälpa kunden försäkra sig om att de ständigt föränderliga förpliktelserna bland annat rörande beskattning, bekämpning av grå ekonomi, beställaransvarslagen samt bolagsförvaltningen sköts på behörigt sätt.Med hjälp av riskkartläggning, interna revisioner och bekämpning av missbruk hjälper vi våra kunder att identifiera, förutse och hantera risker som förknippas med branschen. Vår Etiska kommunikationskanaltjänst lämpar sig för branschens krav på transparens. Våra tjänster inkluderar även omfattande rådgivningstjänster för dataadministration.

Våra erfarna experter stödjer dig även vid företagsarrangemang inom fastighetsbranschen. Våra tjänster för företagsarrangemang omfattar bland annat corporate finance- och värdebestämningsuppdrag, ekonomiska och skattemässiga Due Diligence-granskningar samt grundande av företag, fusioner och fissioner.

Fastighets- och byggbranschen har genomgått en omfattande internationalisering under de senaste årtiondena. Med stöd av vårt expertnätverk som är verksamt i över 150 länder hjälper vi våra kunder etablera sig på nya marknadsområden och driva en internationell verksamhet.

 

Vi stödjer din verksamhet bland annat med hjälp av följande tjänster:

 • revision
 • skattetjänster
 • momsfrågor inom fastighetsbranschen, inklusive omvänd momsbeskattning
 • företagsarrangemang
 • tillämpning av beställaransvarslagen
 • rådgivningstjänster rörande dataadministration inom kommunernas fastighetsväsende och fastighetsbolag
 • dataadministration inom fastighetsbranschen
 • tjänster rörande etiska kanaler (Whistle Blower)
 • finansieringsansökningar
 • konsulttjänster, utbildning och utveckling av ledning av fastighetsplacering och dataadministration inom tjänsteprocesser
 • utveckling av kommunernas återuthyrningsprocesser
 • datachefstjänst för fastighetsbolag
 • hantering av kärninformation (Master Data Management) – grundläggande kunskapsresurser för fastigheter samt
 • livscykelmodell för fastighetsinformation som en del av fastighetens livscykel.