Kiinteistöt ja rakentaminen

Autamme hallitsemaan rakennus- ja kiinteistöalaan liittyviä riskejä ja hyödyntämään sen mahdollisuuksia.

Kiinteistöt ja rakentaminen

Suhdanteiden, tukien ja sääntelyn vaihtelut tuovat kiinteistö- ja rakennusalalle sekä riskejä että mahdollisuuksia. ​

Autamme yritystäsi varmistamaan, että toimintanne perustuu luotettavaan taloudelliseen tietoon ja että jatkuvasti muuttuvat alaa koskevat velvoitteet tulevat hoidetuiksi oikein. Lisäksi olemme apunanne tunnistamassa, ennakoimassa ja hallitsemassa toimialaan liittyviä riskejä ja toimimme neuvonantajina yritysjärjestelyissä. Meillä on myös yli 15 vuoden kokemus kiinteistökohteiden taloudellisista vero-due diligence –selvityksistä. ​Asiakkaisiimme kuuluu satoja talo- ja kiinteistöyhtiöitä, rakennusliikkeitä, kuntia, yleishyödyllisiä kiinteistönomistajia ja muita alan toimijoita.   

Palvelemme kaikkialla Suomessa. Lisäksi globaalin asiantuntijaverkostomme tuella olemme apunanne sekä uusille markkina-alueille asettumisessa että kansainvälisen toiminnan johtamisessa.

Kiinteistö- ja rakennusala on viime vuosikymmenien aikana kansainvälistynyt voimakkaasti. Laajan, 164 maassa toimivan asiantuntijaverkostomme tuella autamme asiakkaitamme sekä uusille markkina-alueille asettumisessa että kansainvälisen toiminnan pyörittämisessä.

Tuemme toimintaasi kiinteistö- ja rakennustoimialalla muun muassa seuraavien palveluidemme avulla:

 • tilintarkastus
 • veropalvelut
 • kiinteistöalan arvonlisäverokysymykset, mukaan lukien käännetty arvonlisäverotus
 • yritysjärjestelyt
 • sisäisen tarkastuksen palvelut
 • riskienhallinnan palvelut
 • yritysturvallisuuden palvelut, taustaselvitykset, ilmoituskanava (whistleblower-) palvelut, tutkinnat, digiturva
 • supply chain -kehittämisen tuki, hankinnan ESG-asiat, harmaan talouden hallinta, ketjutuksen hallinta
 • kiinteistöalan due diligence
 • tietohallinnon neuvonantopalvelut kuntien kiinteistötoimelle ja kiinteistöyhtiöille
 • kiinteistöalan tietohallinto
 • rahoitushakemukset 
 • kiinteistösijoitusjohtamisen ja palveluprosessien tiedonhallinnan konsultointi, koulutus ja kehitys
 • kuntien jälleenvuokrausprosessien kehittäminen
 • kiinteistöyhtiön THP-Palvelu (tietohallintopäällikkö)
 • ydintiedon hallinta (Master Data Management) – kiinteistöjen perustietovarannot sekä
 • kiinteistötiedon elinkaarimalli osana kiinteistön elinkaarta.