• Revision

    Transparens. Tydlighet. Förtroende.

VÅRA REVISIONSTJÄNSTER 

Revision är lagstadgad övervakning av samfunds bokföring, bokslut och förvaltning. Med hjälp av revision säkerställer vi att den ekonomiska information som vår kundorganisations ledning, ägare och andra intressentgrupper får är pålitlig. Hos oss på BDO är kvalitet, oavhängighet och etik hörnstenarna för revision. Vår verksamhet bygger på långvariga och konfidentiella kundrelationer och okonstlat personligt umgänge. 95 % av våra kunder är nöjda med våra tjänster.

*) BDO:s Kundnöjdhetsundersökning 2018

Aktuellt
Follow BDOFinland