ISAE 3402-verifieringstjänster

ISAE 3402-verifieringstjänster

ISAE 3402-verifiering visar för dina kunder att dina processer fungerar och uppfyller kraven. Verifieringsprocessen är också ett utmärkt tillfälle att utveckla ditt företags interna kontrollmiljö. ISAE 3402-verifieringsrapporten sparar din tid för ditt företag genom att låta dina kunders revisorer dra nytta av en enda ISAE 3402-verifieringsrapport istället för att duplicera arbetet med revisionen av varje kunds processer och kontroller.

Vad kan vi erbjuda revisionsbyrån och servicecentret?

Vi hjälper dig att utveckla interna kontroller för din redovisningsbyrå eller ditt servicecenter. I utvecklingsprocessen är det viktigt att utvärdera kvaliteten på ekonomi- och personalförvaltningens processer och effektiviteten i verksamheten. För att uppnå bästa resultat med ISAE 3402-verifieringstjänsten rekommenderar vi att ni kartlägger nuläget i kontrollmiljön för de tjänster som tillhandahålls kunderna, med dess brister och ineffektivitet. Baserat på kartläggningen kan ni fortsätta att korrigera de upptäckta bristerna och till exempel ta bort överlappningar och annan ineffektivitet från processerna.

Vi kan hjälpa till med definitionen av processer och kontroller. Vi kan också utföra ISAE 3402-verifiering av dessa processer när processerna och relaterade kontroller har fastställts vara lämpliga för driftsmiljön och beskrivningar har utarbetats.

Fördelar med ISAE 3402-verifieringstjänsten

ISAE 3402-verifieringsrapporten informerar dina kunders revisorer om att ditt företags interna kontrollmiljö har verifierats. De kan dra nytta av ISAE 3402-verifieringsrapporten och på så sätt kan ditt företag undvika flera revisioner av processer och kontroller för varje enskild kund. Dessutom är ISAE 3402-verifieringen en indikation på en högklassig och effektiv verksamhet.

Med hjälp av ISAE 3402-verifieringstjänsten kan ditt företag också fördjupa sig i kvaliteten och lagenligheten i processer och intern kontroll. Verifieringsrapporten fungerar också som ett differentieringsverktyg vid anbudsförfaranden och berättar om ditt företags tillförlitlighet.

Varför välja BDO som partner för verifiering?

Vi är erfarna tillhandahållare av ISAE 3402-verifieringstjänster. Vi har rådgivit otaliga kunder, utfört bedömningar och utfärdat verifieringsrapporter i enlighet med ISAE 3402-standarden. Vi har utarbetat rapporter om de operativa processerna för både samfundens egna servicecenter och kommersiella tjänsteleverantörer.

Våra experters mål är inte bara att utarbeta en certifieringsrapport för ditt företag, utan också att hjälpa till att utveckla ditt företags verksamhet, effektivitet och interna kontrollmiljö.