Projektrevisioner

Projektrevisioner

Vi erbjuder dig den expertis du behöver för projektrevision samt lagstadgad revision.

Vi är Finlands ledande revisor för offentligt finansierade projekt. Vi är den enda aktören i Finland som har ett team av revisorer som specialiserat sig på projektrevisioner. Våra kunder är företag och andra samfund, samt aktörer inom den offentliga sektorn.

Våra experter betjänar på både de inhemska språken och på engelska. Kontakta oss om ditt projekt eller projekt behöver granskas – vi hjälper gärna.

Vårt tillvägagångssätt för projektrevision

Vår expertis står till ditt förfogande redan vid planering och under projektets gång. Vi kan till exempel ge dig perspektiv på hur du organiserar projektledning och andra praktiska utmaningar enligt dina behov.

Genom att vara involverade i ett tidigt skede kan vi bidra till att förebygga problematiska situationer som annars skulle framgå först under utarbetandet av projektrapporteringen.

Våra specialkompetens omfattar bland annat:

  • Business Finlands olika finansieringsformer
  • STEA-bidrag
  • Finlands Akademis finansiering
  • övriga statliga bidrag
  • direkt finansiering av EU-kommissionen.

Vi erbjuder även andra tjänster relaterade till projekt, till exempel:

  • olika stödtjänster för statliga bidragsmyndigheter
  • missbrukskontroll av projekt på uppdrag av både finansiärer och projektansvariga
  • utbildningar för dem som arbetar med planering, genomförande och ledning av projekt
  • projektledningsutvärderingar.