Val av revisor

Val av revisor

När det blir aktuellt med val av revisor bör man välja en revisor som är auktoriserad av PRS som formellt väljs av samfundets högsta beslutande organ. BDO Finland grundades av revisorer, och revision är en av hörnstenarna i vår verksamhet. Våra revisionstjänster bygger på flexibilitet och personliga kundrelationer – vi betjänar alla typer av privata och offentliga samfund i revisionsfrågor, oavsett storlek eller bransch!

Revisionslagen fastställer gränserna för valet av revisor. Dessutom kan kraven av olika intressentgrupper, i olika regler eller bolagsordningen förutsätta att en revisor väljs även om förutsättningarna i lagen inte uppfylls. Ibland vill man välja en revisor enbart för att säkerställa att den ekonomiska informationen är tillförlitlig.

Val av revisor för en kommun, samkommun och församling omfattas bland annat av bestämmelser i kommunal- och kyrkolagen. Läs med om revision för kommun, samkommun och församling.

Samfundet måste hitta en lämplig revisor som är auktoriserad av PRS och som ger sitt samtycke till uppdraget. Valet görs formellt av samfundets högsta beslutande organ, såsom bolagsmötet.