• Tilintarkastajan valinta

    Missä vaiheessa tilintarkastajan valinta tulee aiheelliseksi?

Tilintarkastajan valinta

Yrityksen perustamisen sekä liiketoiminnan kasvun myötä tulee ajankohtaiseksi pohtia, missä vaiheessa on valittava tilintarkastaja.

Tilintarkastuslaki määrittelee rajat tilintarkastajan valinnalle. Lisäksi eri sidosryhmien, sääntöjen tai yhtiöjärjestysten vaatimukset saattavat edellyttää tilintarkastajan valintaa vaikka lain edellytykset eivät täyttyisikään. Joskus yritykselle halutaan valita tilintarkastaja puhtaasti taloudellisen tiedon luotettavuuden varmistamiseksi.   

Kuntien ja kuntayhtymien tilintarkastajan valintaa ja –kelpoisuutta koskeva sääntely on puolestaan määritelty kuntalaissa. Vastaavasti seurakuntien ja seurakuntayhtymien tilintarkastuksesta on säännelty kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä.