Tilintarkastajan valinta

Tilintarkastajan valinta

Kun tilintarkastajan valinta tulee ajankohtaiseksi, on valittava PRH:n auktorisoima tilintarkastaja, joka valitaan muodollisesti yhteisön ylimmässä päättävässä elimessä. Suomen BDO on tilintarkastajien perustama, ja tilintarkastukset ovatkin yksi toimintamme kulmakivistä. Tilintarkastuspalvelumme perustuu joustavuudelle ja henkilökohtaisten asiakassuhteiden vaalimiselle – palvelemme kaikenlaisia yksityisiä ja julkisia yhteisöjä tilintarkastusasioissa kokoon tai toimialaan katsomatta!

Tilintarkastuslaki määrittelee rajat tilintarkastajan valinnalle. Myös eri sidosryhmien, sääntöjen tai yhtiöjärjestysten vaatimukset saattavat edellyttää tilintarkastajan valintaa, vaikka lain edellytykset eivät täyttyisikään. Joskus tilintarkastajan valinta halutaan tehdä puhtaasti taloudellisen tiedon luotettavuuden varmistamiseksi.

Kunnan, kuntayhtymän ja seurakunnan tilintarkastajan valintaa koskevat muun muassa kunta- ja kirkkolaeissa säännellyt seikat. Lue lisää kunnan, kuntayhtymän ja seurakunnan tilintarkastuksesta.

Yhteisön on etsittävä itselleen sopiva PRH:n auktorisoima tilintarkastaja, jolta pitää saada suostumus tehtävään. Valinta tehdään muodollisesti yhteisön ylimmän päättävän elimen, kuten yhteisökokouksen, toimesta.