Kunnan, kuntayhtymän ja seurakunnan tilintarkastus

Tilintarkastuksen ammattilaisemme tuntevat tilintarkastusta koskevan lainsäädännön ja auttavat mielellään siihen liittyvissä kysymyksissä. Olemme kuntien ja julkisen sektorin tilintarkastuksen markkinajohtaja. Asiantuntijoillamme on vankka kokemus ja syvällinen ymmärrys julkissektorin toimintaympäristöstä ja osallistumme myös aktiivisesti julkisen tilintarkastuksen prosessien kehittämiseen valtakunnallisesti.

Jos kuntasi, kuntayhtymäsi tai seurakuntasi tarvitsee luotettavaa ja kokenutta julkisen sektorin tilintarkastajaa, ota yhteyttä! Laaja toimisto- ja asiantuntijaverkostomme palvelee julkisia toimijoita kokoon katsomatta ympäri Suomen.

Kunnan tilintarkastus ja kuntalaki

Kokeneet tilintarkastuksen ja kuntalainsäädännön asiantuntijamme tarjoavat syvällistä ja ammattitaitoaan kuntasektorin toimijoiden käyttöön. Räätälöimme palvelumme yksilöllisesti kuntasi tarpeita vastaamaan. 

Kunta voi valita tilintarkastusyhteisön enintään kuuden yhtäjaksoisen tilikauden tarkastamista varten. Tämä toimikausi määräytyy tilikausien mukaan tietyille kalenterivuosille ja jatkuu, kunnes toimikauden viimeisen tilikauden tilintarkastuskertomus on käsitelty.

Kuntalain mukaan kunnan tytäryhteisön yhdeksi tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö. Tästä voidaan poiketa ainoastaan perustellusta, tarkastuksen järjestämiseen liittyvästä syystä.

Hankintalain vaikutus tilintarkastuspalvelujen ostamiseen

Julkisyhteisöjen tilintarkastuspalveluja hankittaessa sovelletaan lakia julkisista hankinnoista eli hankintalakia. 

Julkisena hankintana tehtävät tilintarkastuspalvelut tulee kilpailuttaa silloin, kun 60 000 euron kansallinen kynnysarvo ylittyy. Jos palveluhankinnan arvo taas on suurempi kuin 209 000 euroa, sovelletaan hankinnassa EU-menettelyä. Kynnysarvot alittavien hankintojen kohdalla sovelletaan avointa ja syrjimätöntä hankintamenettelyä sekä organisaation hankintaohjeita. Edellä mainitut kynnysarvot määräytyvät hankintakokonaisuuden ennakoidun kokonaisarvon mukaan.

Palvelut tarkastuslautakunnalle – vaikuttavuutta arvioinnilla

Kunnanvaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan, jonka tehtävä on arvioida ja tarkastaa kunnan hallintoa ja taloutta. Tuemme tarkastuslautakuntaa esimerkiksi arviointikertomusten valmistelussa.

Tarkastuslautakunta esittää arvionsa kunnan talouden ja hallinnon tasosta, esittää havaintonsa ja suosituksensa arviointikertomuksessa, joka on lautakunnan tärkein vaikuttamisen väline. Siksi on tärkeää, että arviointikertomuksella on selkeä rakenne, siinä esitellyt johtopäätökset ovat täsmällisiä sekä suositukset hyödyntämiskelpoisia.

Asiantuntijoillamme on pitkä kokemus arviointikertomusten valmistelusta tarkastuslautakuntien tukena. Keskustelemme mielellämme siitä, miten voisimme tukea tarkastuslautakuntaanne!