Yhdistyksen tilintarkastus

Auktorisoidut tilintarkastajamme tukevat yhdistystäsi ja hoitavat yhdistyksen tilintarkastuksen. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, keskustelemme mielellämme yhdistyksesi tilintarkastuksesta.

Milloin yhdistys tarvitsee tilintarkastajan?

Laki ja yhdistyksen säännöt voivat edellyttää, että yhdistys tarvitsee tilintarkastajan. Jos yhdistys tarvitsee tilintarkastajan, tulee käyttää KHT- tai HT-auktorisoitua tilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisöä.

Yhdistys voi valita tilintarkastajan sijaan toiminnantarkastajan, jos sekä päättyneellä että sitä juuri edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt maksimissaan yksi seuraavista:

  • taseen loppusumma on yli 100 000 euroa
  • liikevaihto tai vastaava tuotto on yli 200 000 euroa tai
  • yhdistyksen palveluksessa on keskimäärin enemmän kuin kolme henkilöä.

Jos 31.8.2010 jälkeen perustetun yhdistyksen säännöissä määrätään tilintarkastajasta eikä toiminnantarkastajasta, tulee sen valita KHT- tai HT-tilintarkastaja riippumatta yllä luetelluista raja-arvoista.

Yhdistys, jonka säännöt on laadittu ennen 1.9.2010 voi valita tilintarkastukseen joko auktorisoidun tilintarkastajan (KHT tai HT) tai toiminnantarkastajan tai halutessaan valita toiseksi tarkastajaksi tilintarkastajan ja toiseksi toiminnantarkastajan. Myös ennen 1.9.2010 perustetun yhdistyksen on säännöistään riippumatta valittava toiminnantarkastajan sijaan KHT- tai HT- tilintarkastaja, mikäli yllä luetellut raja-arvot ylittyvät.