Föreningsrevision

Våra auktoriserade revisorer stöder din förening och utför revision av föreningen. Ta kontakt med våra experter, vi diskuterar gärna din förenings revision.

När behöver föreningen en revisor?

Lagen och föreningens stadgar kan föreskriva att föreningen behöver en revisor. Om föreningen behöver en revisor, ska man anlita en CGR- eller GR-auktoriserad revisor eller en revisionssammanslutning.

En förening kan välja en verksamhetsgranskare i stället för en revisor, om högst ett av följande villkor uppfylls såväl under den avslutade räkenskapsperioden som under den föregående perioden:

  • balansomslutningen överstiger 100 000 euro
  • omsättningen eller motsvarande avkastning överstiger 200 000 euro, eller
  • antalet anställda i föreningen överstiger i medeltal tre.

Om stadgarna i en förening som grundats efter 31.8.2010 innehåller bestämmelser om en revisor och inte en verksamhetsgranskare, ska den välja en CGR- eller GR-revisor oavsett de över nämnda gränsvärdena.

En liten förening, vars stadgar har gjorts upp före 1.9.2010 kan välja antingen en auktoriserad revisor (CGR eller GR) eller en verksamhetsgranskare för revisionen, eller en revisor som den ena granskaren och en verksamhetsgranskare som den andra granskaren. Även föreningar som grundats före 1.9.2020 ska oberoende av sina stadgar välja en CGR- eller GR-revisor istället för en verksamhetsgranskare om gränsvärdena ovan överstigs.