Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiön tilintarkastus

Olemme Suomen johtavia tilintarkastusyhteisöjä kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden tilintarkastuksissa. Palvelemme kiinteistöyhtiötäsi, asunto-osakeyhtiötäsi, taloyhtiötäsi tai asumisoikeusyhdistystäsi kokemuksella ja ammattitaidolla. 

Asiantuntijamme palvelevat taloyhtiöitä eli asunto-osakeyhtiöitä sekä kiinteistöosakeyhtiöitä tilintarkastukseen liittyvissä seikoissa. Ota yhteyttä, niin keskustellaan asunto-osakeyhtiösi tilintarkastuksesta!

Milloin kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiö tarvitsee tilintarkastajan?

Asunto- tai kiinteistöosakeyhtiöön on valittava KHT- tai HT-tilintarkastaja, jos siihen kuuluu vähintään 30 osakkeenomistajien hallinnassa olevaa huoneistoa, tai jos riittävän moni osakkeenomistaja sitä vaatii. Myös esimerkiksi tilintarkastuslaki, osakeyhtiölaki tai yhtiöjärjestys saattaa velvoittaa tilintarkastajan hankkimiseen tilanteen mukaan.

Alle 30 huoneiston yhtiön on lähtökohtaisesti mahdollista toimia ilman jatkuvaa tilin- tai toiminnantarkastusta. Kuitenkin tilintarkastajan hankkimisesta saattaa olla hyötyä etenkin, jos kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiössä tehdään suuria remontteja tai sillä on merkittäviä lainoja. Tällöin osakkaat voivat tilintarkastajan avulla varmistua esimerkiksi rakennustöiden kirjanpitokäsittelyn tai lainaosuuslaskelman asianmukaisuudesta.

Joskus myös suuret remontit aiheuttavat sen, että tilintarkastuslaissa määritellyt raja-arvot tilintarkastajan hankkimiseen ylittyvät kahtena peräkkäisenä tilikautena remonttihankkeen johdosta, kun vastikkeina tai kertasuorituksena maksetut summat kasvavat.